صفحه ۶۱۴

افراد فاقد عدالت از گسترش بی عدالتی بهره می‎برند، و در یک مجموعه ستم پیشه فشار روانی و وجدانی را احساس نمی کنند؛ لذا نمی توانند در عدالت گستری حکومت دینی شرکت کنند؛ چرا که: sheer

ذات نایافته از هستی بخش ____ کی تواند که شود هستی بخش
psheer

این شرط هم عقلی و عقلایی است و هم شرع آن را مورد تأیید و تأکید قرار داده است؛ لذا در بیانات معصومین (ع) شرط عدالت امری مفروغ فرض شده و معمولا به ذکر آثار و عواقب کار پرداخته اند. در روایتی از امام باقر(ع) می‎خوانیم: "قال رسول الله (ص): قال الله عزوجل: لا عذبن کل رعیة فی الاسلام دانت بولایة امام جائر ظالم لیس من الله و ان کانت الرعیة عند الله بارة تقیة و لا عفون عن کل رعیة فی الاسلام دانت بولایة کل امام عادل من الله و ان کانت الرعیة فی اعمالها ظالمة مسیئة"حر عاملی، اثبات الهداة، ج 1، ص 123، حدیث 193) . "رسول خدا(ص) از خدای سبحان نقل کرده است که: همانا مورد عذاب قرار می‎دهم مسلمانانی را که حکومت حاکم ظالم و جائر را - که حکومت او از جانب خدا اجازه داده نشده - پذیرفته باشند، هر چند به لحاظ فردی آدمهای متقی و نیکوکاری باشند؛ و همانا می‎بخشم مسلمانانی را که حکومت حاکم عادل را - که حکومت او مورد تأیید خداوند باشد - پذیرفته باشند، اگر چه از نظر اعمال فردی آن مردم افرادی گناهکار و ظالم [به نفس خود] باشند."

از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است: "ان السلطان لا مین الله فی الارض و مقیم العدل فی البلاد و العباد و وزعته فی الارض"آمدی، غررالحکم، ص 341، حدیث 7797. "به درستی که حاکم، امانتدار خدا در زمین و برپا کننده عدل در شهرها و مناطق و بین بندگان خدا و توزیع کننده و نگهبان او در زمین است."

امیرالمؤمنین (ع) می‎فرماید: "الظلم یدمر الدیار"همان، ص 456، حدیث 10427) . "ظلم کشور را نابود می‎کند."

ناوبری کتاب