صفحه ۵۸۷

أفضل، لانها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیهن..."کلینی، کافی، ج 2، ص 18) و 19، حدیث 5؛ ر.ک : دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 188) و 189) . "اسلام بر پنج چیز استوار است: نماز و زکات و حج و روزه و ولایت." زراره می‎گوید: پرسیدم کدام یک از این پنج چیز برتر است ؟ امام (ع) فرمودند: "ولایت برتر است، چرا که ولایت کلید بقیه چیزهاست و حاکم راهنمای مردم به آن احکام است."

اصولا حکومت به عنوان مجری مجموعه قوانین و احکام دین، باید آزادی لازم را برای تحقق اهداف دین فراهم کند؛ و به همین دلیل می‎تواند ارزش آن بیش از تک تک احکام و مقررات باشد. نگاه به مناصب حکومتی نباید به عنوان مرکز قدرت فردی و سکوی رسیدن به مقاصد دنیوی باشد. به فرموده امیرالمؤمنین (ع): "ان عملک لیس لک بطعمة و لکنه فی عنقک أمانة"سید رضی، نهج البلاغه، نامه 5، ص 366؛ ر.ک : دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 344. "حکمرانی تو رزق و خوراک تو نیست، بلکه سپرده ای در گردن تو می‎باشد." تمام هم تو برای قبول مناصب حکومتی، باید احقاق حق، اصلاح مفاسد، گسترش عدالت و تأمین امنیت اجتماعی باشد. "لنری المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک و یأمن المظلومون من عبادک و یعمل بفرائضک و سننک و احکامک".حرانی، تحف العقول، ص 239؛ ر.ک : دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 313. "تا معالم دین نشان داده شود و اصلاح در شهرها آشکار گردد و ستم شدگان در ایمنی قرار گیرند و به فرائض و سنتها و احکام الهی عمل گردد." حکومتی که بر اساس اعمال قوانین دین و اجرای احکام انسانی تشکیل شود حکومتی دینی است و باید امنیت و عدالت و رشد را برای ملت خویش تأمین کند. در سایه چنین حکومتی انسانها در آسایش به سر می‎برند و افراد متجاوز به حقوق دیگران احساس نا امنی می‎کنند.

همان گونه که سابقا بیان شده است: دستورات و قوانین دین مقدس اسلام منحصر در مسائل عبادی و اخلاقی نیست، بلکه در مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و جزایی و حاکمیت و شرایط حکام و روابط بین الملل نیز اسلام دستور و

ناوبری کتاب