صفحه ۵۸۴

نیست. قرآن کریم در توصیف مؤمنان می‎گوید: (الذین ان مکناهم فی الارض أقاموا الصلا ة و آتوا الزکوة و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر)سوره حج (22)، آیه 41. "مؤمنان کسانی هستند که اگر در زمین به آنان امکانات و توانایی دهیم نماز را بر پای می‎دارند و زکات می‎دهند و امر به معروف و نهی از منکر می‎کنند."

گذشته از این باید توجه داشت که برخی از دستورات دین روشهایی برای ضمانت اجرای دین است، همچون احکام جزایی اسلام (مانند: حدود، دیات و قصاص)؛ در این گونه موارد افراد نمی توانند خود اقدام به اجرای آن کنند، زیرا هرج و مرج لازم می‎آید و عده ای سوءاستفاده می‎کنند؛ ناگزیر حکومتی لازم است که به این امور رسیدگی کند. البته اهداف یاد شده و ایجاد امنیت و تحقق عدالت و آزادی اختصاص به حکومت دینی ندارد. آنچه به حکومت دینی مربوط می‎شود - افزون بر اهداف کلی سایر حکومت ها - توجه به ارزشهای معنوی و پایبندی به اجرای خواسته های دینی است.

در تعالیم پیشوایان دین (ع) نیز اصل ضرورت حکومت مطمح نظر قرار گرفته است؛ از جمله از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است: "لابد للناس من امیر بر او فاجر"سید رضی، نهج البلاغه، خطبه 40، ص 82؛ و ر.ک . کلینی، کافی، ج 8، ص 373، حدیث 560: "و لابد من امرة فی الارض، برة او فاجر...". "مردم ناگزیر از حاکمی هستند، نیکوکار باشد یا بدکار." و نیز: "وال ظلوم غشوم خیر من فتنة تدوم"آمدی، غررالحکم، ص 464، حدیث 10672) . "حاکم ستمگر بهتر از هرج و مرج دائمی است."

اهداف تشکیل حکومت

اهداف بشر از تشکیل حکومت و اساسا پیدایش نظام حکومت، عبارت بوده است از:

1 - تأمین امنیت عمومی در تمامی زمینه ها؛ از قبیل امنیت روستاها، شهرها و راهها در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، و امنیت مرزها و یا مقابله با متجاوزان خارجی.

ناوبری کتاب