صفحه ۵۷۸

4 - کافری که اگر زکات به او بدهند در جنگ به مسلمانان کمک می‎کند و یا به دین اسلام گرایش پیدا می‎کند؛ همچنین مسلمانی که ایمان وی ضعیف است و اگر به وسیله زکات دلجویی شود ایمانش قوی می‎شود. و به این مورد "سهم مؤلفه" گفته می‎شود.

5 - پرداخت بدهی کسی که توان پرداخت آن را ندارد؛ به شرط این که قرض خود را در معصیت صرف نکرده باشد.

6 - سبیل الله، یعنی هر کاری که منفعت عمومی و دینی دارد؛ مانند ساختن مسجد، مدرسه، حمام، پل، اصلاح راه و... .

7 - ابن السبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده باشد؛ هرچند وضع اقتصادی او در شهر خودش خوب باشد.

زکات فطره

زکات فطره یکی از زکاتهای واجبی است که همه ساله بر هر مکلف واجد شرایط واجب می‎شود، و به مصرف فقرا و مستمندان جامعه می‎رسد. زکات فطره انسان را از مرگهای ناگهانی در آن سال حفظ می‎کند؛ و مطابق بعضی از روایات، "تمامیت روزه رمضان به زکات فطره است، چنان که تمامیت نماز به صلوات بر پیامبراکرم (ص) می‎باشد."همان، باب 1) از ابواب زکاة الفطرة، ج 9، ص 318، حدیث 5.

کسی که هنگام غروب شب عید فطر بالغ و عاقل باشد و بیهوش و فقیر نباشد، باید به قصد قربت و به نیت فطره برای خودش و هر یک از نان خورهای خود یک صاع که تقریبا سه کیلوگرم است گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و یا مانند اینها را به فقیر بدهد، و بنابر احتیاط فطره را از آنچه غذای متعارف مردم شهر اوست بدهد؛ و اگر پول یکی از اینها را هم بپردازد کافی است.

ناوبری کتاب