صفحه ۵۷۶

همان چیزی است که برای خود گنج می‎کردید؛ پس بچشید چیزی را که برای خود می‎اندوختید."

"کنز" به معنای روی هم انباشتن و گرد آوردن ثروت است.راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص 727. این عمل در تعالیم دین ممنوع شده و ثروت اندوزان سخت نکوهش شده اند.

امام صادق (ع) می‎فرماید: "اموال زیادی را که خداوند به شما داده برای این است که در آن جهت و راهی که خدا خواسته به کار ببرید، و آنها را برای گنج اندوزی نداده است."کلینی، کافی، ج 4، ص 32، حدیث 5. به هر حال، علت حرام بودن گنج اندوزی آن است که هم انباشته کردن اموال در یک جا موجب محرومیت دیگران می‎شود و هم زمینه ساز کارهای ناپسندی از قبیل ربا می‎گردد و در نهایت موجب طغیان و سرکشی در برابر خداوند خواهد شد.

3 - پرداخت زکات

یکی دیگر از وظایف مالی افراد ثروتمند برای جبران کاستی های اقتصادی جامعه "زکات" است. زکات در قرآن و احادیث معمولا در ردیف نماز قرار گرفته است. در نگاه تعالیم اسلامی رفع بسیاری از کمبودهای اجتماعی و تأمین معیشت فقرا و مستمندان جامعه به وسیله زکات می‎باشد. در زمان حکومت پیامبر اکرم (ص) و حضرت امیر(ع) عمده کمبودها و نیازهای جامعه به وسیله زکات برطرف می‎شد؛ و نه چیزی که مشمول زکات می‎شد درآن روزگار ثروت مهم مردم بوده است.

درباره اهمیت زکات و تأکید بر پرداختن آن، روایات زیادی نقل شده است. از امام جعفر صادق (ع) نقل شده که فرمودند: "اموال خود را با پرداخت زکات حفظ کنید و بیماران خود را با دادن صدقه مداوا نمایید، و هیچ مالی در بیابان یا دریا تلف

ناوبری کتاب