صفحه ۵۵۲

مرتبط دانسته است و می‎فرماید: "هنگام بهره برداری از محصولات، حقوقی را که باید به نیازمندان بدهید بپردازید و زیاده روی نکنید که خدا اسراف کنندگان را دوست ندارد": (و آتوا حقه یوم حصاده و لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین ).سوره انعام (6)، آیه 141) . و در آیه دیگر کسانی که مالشان را بیهوده مصرف می‎کنند برادران شیطان شمرده شده اند: (و آت ذاالقربی حقه و المسکین و ابن السبیل و لا تبذر تبذیرا ‏ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا).سوره اسراء (17)، آیات 26 و 27.

از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمود: "آیا گمان می‎کنید خداوند به کسی که مال داده به خاطر احترام به اوست، یا به کسی که نداده به جهت پستی او می‎باشد؟ هرگز چنین نیست، بلکه مال از آن خداست و آن را به عنوان امانت نزد شخص قرار می‎دهد و اجازه داده است تا با اعتدال از آن بخورد و بیاشامد و لباس بپوشد و ازدواج کند و بر مرکب سوار شود و باقیمانده آن مال را به فقرا برساند و احتیاج آنان را برآورده نماید. پس هر کس به این دستور رفتار کند، آنچه را خورده و آشامیده و پوشیده و سوار شده و نکاح نموده، بر او حلال است؛ و اگر چنین نکرده، تمام آن بر او حرام است". سپس این آیه را تلاوت فرمود که: "اسراف نکنید، زیرا خداوند اسراف کنندگان را دوست نمی دارد."نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، باب 23 از ابواب النفقات، ج 15، ص 270، حدیث 6.

پرهیز از اسراف فوایدی دارد که شایسته است به آن توجه شود. در روایتی از پیامبر(ص) آمده است: "از اسراف در خرج کردن مال بپرهیزید؛ بر شما باد میانه روی و صرفه جویی، که میانه روان هرگز فقیر نخواهند شد."طبرسی، مجمع البیان، ج 4، ص 394.

کار و کوشش

آفرینش منابع طبیعی و در اختیار بشر گذاردن آنها، برای هر چه بهتر زندگی کردن است. (الم تروا أن الله سخر لکم ما فی السموات و ما فی الارض )سوره لقمان (31)، آیه 20. "آیا ندیدید

ناوبری کتاب