صفحه ۵۳۸

ج - از آنجایی که تفریحات سالم در پرورش جسم و روح بسیار دخیل اند، بنابراین بر آنها فایده عقلانی و مصلحت و غرض صحیح مترتب است. از پیامبر اکرم (ص) روایت شده است: "علموا ابنأکم السباحة و الرمایة"کلینی، کافی، ج 6، ص 47، حدیث 4. "به فرزندان خویش شنا و تیراندازی بیاموزید."

به طور کلی سرگرمی های گوناگون اگر همراه با کار حرام یا مستلزم حرام نباشد اشکال ندارد. بنابراین گوش دادن و دیدن برنامه های سینما، تئاتر، رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت و مانند آن چنانچه مستلزم فساد افکار و اخلاق فرد یا جامعه یا ترویج باطل نباشد اشکال ندارد؛ ولی مواظب باشند مانع از کارهای واجب و مهم نشود و تمام وقت خود را سرگرم به این چیزها نکنند، مخصوصا کودکان که باید نسبت به آنها دقت بیشتری اعمال گردد.

مسابقات

برگزاری مسابقاتی که در تقویت دین و بالا بردن بینش علمی، ادبی، هنری و یا فنی جامعه مؤثر است، مانند مسابقات حفظ قرآن، احکام، مقاله نویسی، ریاضی، فیزیک، شیمی و... بدون شرطبندی دو طرف جایز است. و اگر فرد ثالث و یا دولت و یا مؤسسه برگزارکننده به برندگان جوایزی اعطا کند اشکال ندارد؛ و برنده، مالک جایزه می‎شود.

در چند مسابقه شرطبندی دو طرف هم جایز است و آنها عبارتند: از اسب دوانی و تیراندازی؛ و بعید نیست در مسابقه با انواع ابزار و وسایل جنگی روز مانند تفنگ، هواپیمای جنگی، تانک و غیره نیز شرطبندی جایز باشد.

در مسابقاتی که شرطبندی در آنها جایز است امور زیر باید رعایت شود:

1 - باید در مسابقه، ایجاب و قبول با لفظ و یا کاری که بر آن دلالت کند ابراز شود.

2 - طرفین عاقل و بالغ و دارای اختیار و قصد باشند.

ناوبری کتاب