صفحه ۵۳۱

خودداری نماید؛ خواه شوهرش با او نزدیکی کرده باشد یا نه، ازدواج دائم باشد یا موقت، کمتر از نه سال داشته باشد یا بیشتر، بلکه اگر یائسه باشد نیز باید عده نگه دارد.

2 - اگر آبستن باشد، باید تا هنگام زایمان عده نگه دارد؛ ولی اگر پیش از چهار ماه و ده روز زایمان کند، باید تا چهار ماه و ده روز پس از مرگ شوهرش صبر کند.

وظیفه زن در عده وفات

زن باید در ایام عده وفات از انجام این امور خودداری کند:

1 - پوشیدن لباس رنگارنگ، در صورتی که زینت محسوب شود.

2 - سرمه کشیدن.

3 - هر کاری که زینت به حساب آید، مانند آرایش.

نظافت بدن و لباس، شانه کردن مو و سکونت در خانه تزیین شده، در ایام عده برای زن مانعی ندارد.

تغذیه

اسلام برای موضوع تغذیه که در صدر نیازهای مادی انسان است اهمیت زیادی قائل شده و درباره آنها دستورهایی داده که مواردی از آنها چنین است:

1 - مواد گوشتی

استفاده از گوشت به مقدار کم و مفید، توصیه شده است. در قرآن کریم آمده است: "و خداوند چهارپایان را برای شما آفرید؛ در آنها [پوست و موی آنها] برای شما وسیله گرما و منافعی است، و از آنها می‎خورید."سوره نحل (16)، آیه 5.

ناوبری کتاب