صفحه ۵۲۸

"طلاق خلع" به طلاقی می‎گویند که زن به هر دلیل حاضر به زندگی با شوهرش نیست. در این صورت مهر یا مال دیگر خود را - چه بیشتر از مهر باشد یا کمتر - به شوهر می‎بخشد تا در برابر آن او را طلاق دهد.

"طلاق مبارات" طلاقی است که زن و شوهر هیچ کدام یکدیگر را نمی خواهند و زن مهر خود یا مال دیگری را به مرد ببخشد که او را طلاق دهد.

تفاوت طلاق خلع و مبارات در این است که در طلاق خلع زن تمایل به طلاق و جدایی دارد؛ ولی در مبارات هر دو تمایل به جدایی دارند.

مالی که شوهر در طلاق مبارات می‎گیرد نباید از مهر بیشتر باشد، بلکه احتیاط این است که کمتر باشد؛ ولی در طلاق خلع اگر بیشتر هم باشد اشکالی ندارد.

ب - طلاق رجعی

به موارد دیگر طلاق غیر از طلاق بائن، طلاق رجعی گفته می‎شود. در طلاق رجعی مرد می‎تواند در عده به همسر خود رجوع کند و به عقد جدید نیازی نیست. در طلاق رجعی مرد به دو صورت می‎تواند به زن خود رجوع کند و از طلاق اعلام انصراف نماید:

1 - حرفی بزند که معنایش این باشد که از طلاق منصرف شده و او را دوباره به همسری پذیرفته است.

2 - به قصد رجوع کاری انجام دهد که از آن، رجوع فهمیده شود؛ مثلا با او تماسی برقرار کند که گفته شود آنان همسر یکدیگرند.

مرد لازم نیست برای رجوع شاهد بگیرد یا به زن خبر بدهد؛ بلکه اگر بدون این که کسی بفهمد بگوید "به زنم رجوع کردم" صحیح است.

بر زنی که طلاق رجعی داده شده در ایام عده احکام همسر شرعی جاری است، بنابراین نفقه و فطریه او بر شوهر واجب است و از یکدیگر ارث می‎برند و شوهر حق ندارد در عده با خواهر او و یا زن پنجم ازدواج کند.

ناوبری کتاب