صفحه ۵۲۶

عسر و حرج و فشارهای روحی و اختلافات شدید و غیر قابل اصلاح می‎شود که نمی توان آن را نادیده گرفت، طلاق را مجاز دانسته است.

با این حال برای جلوگیری از وقوع طلاق، زمینه آشتی را با قراردادن دوران عده و مخارج زن بر عهده مرد (در طلاق رجعی) فراهم نموده تا چنانچه طلاق در اثر عصبانیت و با عجله و یا با بهانه های بی اساس صورت گرفته، مرد بتواند رجوع کند.

نکته دیگر این که قرار دادن حق طلاق برای مرد به این معنا نیست که نتوان مرد را محدود کرد؛ بلکه می‎توان در هنگام ازدواج حق وکالت در طلاق را در موارد خاص برای زن گرفت.

محدودیت های وقوع طلاق

برای این که طلاق کمتر اتفاق بیفتد، محدویت هایی به شرح زیر قرار داده شده است:

1 - یکی از شرایط طلاق، حضور دو شاهد عادل است. این شرط با این که در اصل ازدواج وجود ندارد، اما در طلاق لازم شمرده شده است. تحقق این شرط باعث می‎شود که امر طلاق به سهولت واقع نشود، و چه بسا دو شاهد عادل موجب اصلاح بین زن و شوهر گردند.

2 - به جز در موارد خاص ر.ک : توضیح المسائل، مسأله 2753. طلاق باید در زمانی واقع شود که همسر در عادت ماهانه و یا نفاس نباشد، که از نظر روانی بسیار حائز اهمیت است.

3 - پس از آخرین آمیزش جنسی، یک بار عادت ماهیانه تحقق پیدا کند و از آن پاک گردد.

4 - مهریه زن پرداخت گردد. در قرآن آمده است: (و ان أردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا)سوره نساء (4)، آیه 20. "اگر خواستید زنی را رها کرده و

ناوبری کتاب