صفحه ۵۲۵

تساوی کامل رفتار می‎کرد. کمتر روزی اتفاق می‎افتاد که به همه زنان خود سر نزند و احوالپرسی و دلجویی نکند، ولی نوبت هر کس بود نسبت به دیگران به احوالپرسی قناعت می‎کرد و شب را در خانه کسی به سر می‎برد که نوبت او بود."سنن ابی داود، ج 2، ص 243، حدیث 2135. و نیز عایشه می‎گوید: "اگر احیانا در وقتی که نوبت زنی بود می‎خواست نزد زن دیگر برود اجازه می‎گرفت. من شخصا این طور بودم که هر وقت از من اجازه می‎خواست نمی پذیرفتم."همان، حدیث 2136.

به هر حال با توجه به اهداف اساسی زندگی، یعنی آرامش خاطر اعضای خانواده بر مبنای دوستی و مهربانی زن و شوهر به یکدیگر، بهترین و مطمئن ترین شکل ازدواج در شرایط عادی همان شکل تک همسری است، و تنها در موارد استثنایی از تعدد زوجات آن هم با رعایت شرایط یاد شده می‎توان استفاده نمود.

طلاق

پیش از این گذشت که اسلام به ازدواج سفارش نموده و ازدواج سنت پیامبر(ص) معرفی شده است. اساس ازدواج میثاق و پیمان شدید بر اساس مهر و مودت و تقوا و خوشرفتاری است: (و أخذن منکم میثاقا غلیظا).سوره نساء (4)، آیه 21. همچنین اسلام توصیه های فراوانی درباره دقت در انتخاب همسر نموده و به هنگام بروز اختلاف، محکمه خانوادگی را جهت ایجاد صلح و آشتی پیش بینی کرده است،سوره نساء (4)، آیه 35. و از سوی دیگر طلاق را مورد نکوهش و مذمت شدید قرار داده است. در روایت های بسیاری طلاق ناپسندترین حلال در نزد خداوند معرفی شده است.حر عاملی، وسائل الشیعة، باب 1) از ابواب طلاق، ج 22، ص 7 - 9. و لذا اسلام محدودیت های زیادی در شرایط و احکام طلاق قرار داده است تا کمتر تحقق یابد. در عین حال از آنجا که ادامه زندگی و رابطه همسری میان زن و شوهر گاهی موجب

ناوبری کتاب