صفحه ۵۲۱

غیررسمی زن و مرد یعنی زنا را جایز نمی شمارند، یا باید ادعا کنند که هیچ یک از مردان و زنان، خارج از ازدواج رسمی دائمی هیچ گونه رابطه جنسی با هیچ کس دیگر ندارند و یا اگر عملا می‎بینند که تا حدود قابل ملاحظه ای ارتباطهای گوناگون آزاد بین زنان و مردان وجود دارد، باید ضمن تجدیدنظر در روابط قانونی ازدواج اعتراف کنند که بی توجهی به بعضی از نیازها و ضرورتها موجب این تخلفات و روابط نامشروع و ایجاد عقده ها و یا بی بند و باریها شده است و برای آن ناچار باید تدبیری اندیشید.

در اسلام که خواسته های فطری و نیروهای مختلف جسمی و روانی انسان از نظر دور نمانده است، با واقع بینی کامل برای این گونه مشکلات اجتماعی راه حل های عاقلانه و به دور از افراط و تفریط ارائه و پیشنهاد شده است؛ و برای حل این معضل، بهترین راه ازدواج موقت معرفی شده است. در بعضی روایات آمده است که امیرالمؤمنین (ع) و امام صادق (ع) فرموده اند: "اگر از ازدواج موقت جلوگیری نشده بود هیچ کس جز فرد شقی تن به زنا نمی داد."حر عاملی، وسائل الشیعة، باب 1) از ابواب متعة، ج 21، ص 5 و 10) و 11، حدیث 2 و 20 و 24 و 25.

ممکن است افرادی از این قانون سوءاستفاده کنند و یا وسیله بوالهوسی عده ای شود، اما هر قانونی در مواردی خاص و جزئی می‎تواند زمینه سوء استفاده واقع شود. مهم آن است که از راههای سوء استفاده جلوگیری شود.

احکام ازدواج موقت

افزون بر تصریح به مدت و مهریه، در عقد ازدواج غیر دائمی احکامی مقرر شده که باید به آنها توجه شود. از جمله:

1 - زن و مرد می‎توانند در ازدواج موقت شرط کنند که بهره برداری جنسی آنها محدود باشد و یا مثلا نزدیکی صورت نگیرد، در این صورت مرد مکلف است شروط مورد توافق در ضمن عقد را رعایت کند؛ مگر این که زن بعدا راضی شود.

ناوبری کتاب