صفحه ۵۲۰

مخدر، خشونت و بیماریهای خطرناک مبتلا سازد. از سوی دیگر بسا برای همه مردم ازدواج دائم نه به مصلحت است و نه مقدور، و راه حلی که قرآن کریم پیشنهاد داده ازدواج موقت است.سوره نساء (4)، آیه 24.

بنابراین ممکن است هدف اصلی از ازدواج، غیر از تشکیل خانواده، امور دیگری نیز باشد:

1 - زن و مردی که به جهاتی آمادگی برای پذیرش تمام شرایط همسری دائمی را ندارند و نمی خواهند و یا نمی توانند تمام مسؤولیت ها و تکالیف زوجیت دائمی را به عهده بگیرند صرفا برای این که بتوانند تماس و برخورد معمولی با یکدیگر داشته باشند و یا قبل از ازدواج دائم بتوانند نسبت به یکدیگر شناخت و اطمینان کامل پیدا کنند، برای مدت معینی با هم ازدواج می‎کنند. در این صورت اگر اطمینان کامل به یکدیگر پیدا کردند، ازدواج را ادامه می‎دهند، و اگر نه از هم جدا می‎شوند.

2 - مردانی که مدت زمان قابل توجهی به همسر خود دسترسی ندارند یا همسرشان بر اثر بیماری و غیر آن، توان جنسی خود را از دست داده است و یا کسی که همسر خود را از دست داده و امکان یا قصد ازدواج مجدد دائم را ندارد.

3 - جوانانی که به سن بلوغ رسیده اند و امکان تشکیل خانواده و ازدواج دائم برای آنان مقدور نیست. فشار غریزه جنسی و محروم بودن از همسری شایسته، استعدادهای آنان را مشغول و هدر می‎دهد و یا به معصیت آلوده می‎کند و نتایج تلخی چه از نظر اجتماعی و چه از نظر فردی به بار می‎آورد. در این صورت دو راه بیشتر وجود ندارد، یا این که آنان به حال خود رها شوند و رابطه نامشروع داشته باشند و یا از طریق مشروع به غریزه خود پاسخ بدهند. و چون امکان ازدواج دائم برایشان فراهم نیست، ازدواج موقت بهترین راه حفظ آنان از گناه و تأمین غرایز جنسی است.

بنابراین آن دسته از قانون گذاران مخالف ازدواج موقت که ارتباط غیرقانونی و

ناوبری کتاب