صفحه ۵۱۷

است.اشاره است به آیه 34 سوره نساء: (الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم) "مردان سرپرست و نگهبان زنانند، به دلیل آن که خدا برخی از ایشان را بر برخی دیگر برتری داده و به دلیل آن که از اموالشان خرج می‎کنند." این مسؤولیت مانند مسؤولیت های مشابه آن، مستلزم فداکاری و از خودگذشتگی است. لذا دستور داده شده است که اگر دشمنی به انسان و یا خانواده اش حمله کرد، دفاع از آنها واجب است، هر چند بداند که کشته و یا مجروح می‎شود. بنابراین اگر برای پدر سرپرستی و نگهداری فرزندانی که به سن بلوغ نرسیده اند قرار داده شده، یا اجازه پدر در مورد ازدواج دختر دوشیزه خود لازم شمرده شده، و یا برای شوهران برای اداره امور خانه حقوقی پیش بینی شده، برای این است که از اختلال و از هم پاشیدگی کانون خانواده جلوگیری شود و کارها انتظام و جریان شایسته خود را داشته باشد. با توجه به این واقعیت، مرد مسؤول امور خانواده است و اگر از حدود خود خارج شود و تخلفی از ناحیه وی صورت بگیرد و برخلاف مصالح خانواده رفتار کند و یا از موقعیت خود سوءاستفاده نماید، حقی برای او باقی نخواهد ماند.

مسأله تأمین نیازمندیهای زندگی و سامان دادن امر آن به وسیله مرد، عامل بسیار مهمی در ایجاد راحتی و آسایش خاطر اعضا و از جمله زن است. چنین تدبیری به اعضای خانواده این فرصت را می‎دهد که با خیال آسوده سهم خود را در هر چه بهتر تنظیم کردن امور خانواده ادا کنند. البته این مسأله هرگز نباید به صورت ابزاری برای زورگویی و سلطه گری بی چون و چرای مرد بر زن و یا فرزندان درآید.

مدیریت و مسؤولیت اداره خانواده به معنای تحکم و آمریت بی چون و چرا و همراه با خشونت نیست. مدیریت در خانواده - و در هر جا - نیازمند تدبیر و برنامه ریزی و استفاده از روشهای سودمند برای اداره و تربیت صحیح است. برخی از این راهها با استفاده از مشورت با اعضای خانه و به کارگیری آنها ممکن است، و برخی با تشویق و زبان رفق و مدارا، و برخی با انذار و هشدار دادن. در هر صورت زن و مرد در تربیت فرزندان، هر دو دارای مسؤولیت می‎باشند و باید با همکاری و کمک یکدیگر در این مهم کوشا باشند.

ناوبری کتاب