صفحه ۵۱۶

أولادکم"مجلسی، بحارالانوار، ج 101، ص 92، حدیث 16) . "میان فرزندانتان به عدالت رفتار نمایید." و نیز در روایت آمده است: "ساووا بین أولادکم فی العطیة"متقی هندی، کنز العمال، ج 16، ص 444، حدیث 45346. "در بخشش میان فرزندان به مساوات عمل کنید."

3 - برادر یا خواهر به منزله دست و بازو و تکیه گاه و مایه عزت و شوکت یکدیگرند؛ و حق آنان این است که همدیگر را وسیله ای برای انجام گناه و تجاوز به حریم خداوند یا مردم قرار ندهند و در کارها و مشکلات، یکدیگر را یاری نمایند.

نفقه و سرپرستی خانواده

در هر اجتماعی حتی در یک خانواده، دو نوع مسؤولیت وجود دارد: یکی مسؤولیت هر یک از اعضا نسبت به دیگری و حقوقی که باید رعایت شود، و دیگری وظیفه جمعی و همگانی نسبت به یکدیگر. در این صورت جامعه مسؤول استمرار و استحکام و همبستگی آن است. به عبارت دیگر برای پیشبرد درست هر جمعی لازم است که برنامه دقیقی وجود داشته باشد. اگر برنامه ریزی صحیحی نباشد و کارها بر اساس تناسب روحی و توانایی های هر کسی تقسیم نشود و تداخل مسؤولیت ها صورت بگیرد، یا از ظلم و اجحاف سر در می‎آورد و یا موجب سست شدن بنیان آن جامعه و خانواده می‎گردد.

مهمترین مسأله در خانواده تأمین زندگی اعم از پوشاک، خوراک و مسکن، و فراهم کردن شرایط تعلیم و تربیت است. مسؤولیت این بخش از زندگی بر عهده مرد می‎باشد. و بر همین اساس مسؤولیت سرپرستی خانواده نیز به عهده مرد

ناوبری کتاب