صفحه ۵۱۵

به خود نگیرند، آرایش و خودنمایی آنان برای شوهرشان باشد."حر عاملی، وسائل الشیعة، باب 6 از ابواب مقدمات النکاح، ج 20، ص 29، حدیث 2. از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است که: "جهاد زن، خوب شوهرداری کردن است."سید رضی، نهج البلاغه، حکمت 136، ص 495.

2 - پدر و مادر و فرزندان یک سلسله حقوق و تکالیف متقابل نسبت به یکدیگر دارند، به طوری که هر یک از آنان اگر آن تکالیف را نشناسند یا به آن عمل نکنند نسبت به دیگری ستم کرده اند.

از آنجا که مادر در دوران حاملگی فرزند خود را با سختی حمل کرده و از ثمره جان خود به او داده و با تمام وجود از نوزادش حمایت نموده و خود را از شیرینی آسایش و راحتی خواب محروم ساخته و تلخی ها و سردی و گرمی زندگی را تحمل نموده است تا نوزادش رشد کند، حق دارد که فرزندش در مقابل زحمت و رنج های او شکرگزار او باشد و به وظایف خود در قبال او عمل نماید.

پدر نیز حقوقی دارد که رعایتش واجب است. پدر اصل است و فرزند فرع بر او. اگر پدر نبود فرزند نیز نبود. هر نعمتی که به فرزند می‎رسد به وسیله پدر به او رسیده است؛ پس باید خدا را ستایش کند و از شکر نعمت پدر لحظه ای غفلت نکند.

فرزندان نیز حقوقی دارند که رعایت آنها از سوی والدین لازم و ضروری است. حق فرزند آن است که والدین بدانند او جزئی از وجود آنهاست و منسوب به پدر و مادر می‎باشد و مسؤولیت سلامت و تربیت و راهنمایی فرزند در امر خداشناسی و اطاعت از پروردگار با والدین می‎باشد و در آخرت پاداش حسن تربیت یا کیفر سوء تربیت او را خواهند دید. پس او را باید چنان تربیت کنند که در دنیا مایه سرفرازی و در آخرت نزد خداوند معذور باشند. والدین باید با فرزندان خود در بخشش و رفتار عدالت را رعایت کنند. پیامبرخدا(ص) فرمود: "اعدلوا بین

ناوبری کتاب