صفحه ۵۱۴

ب - وظیفه زن نسبت به همسرش این است که خوشخو باشد و برای او تمکین کند و عفیف و امانتدار باشد. زن باید حقوق زناشویی همسرش را شناخته و به آن پایبند باشد. در قرآن آمده است: خدا در میان شما همسران، دوستی صمیمانه و مهربانی قرار داده است.سوره روم (30)، آیه 21. البته شوهر نیز باید مصالح همسر خود را کاملا مراعات کند. همچنین زن باید در هر حال امانت و صداقت را در جهات مختلف نسبت به همسر رعایت نماید؛ به ویژه از جهت تربیت اولاد، حفظ مال شوهر و نداشتن توقع بیجا و خارج از توانایی او که موجب زحمت و یا ناراحتی و یا مبتلا شدن به امور خلاف گردد. در حدیث آمده است: "زمانی می‎آید که هلاکت مرد به دست همسر اوست؛ برای این که او را به نداشتن بعضی از وسایل ظاهری سرزنش می‎کند تا آنجا که وادار به انجام کارهای حرام مانند رشوه و غیر آن گردد."ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 10، ص 47.

حقوق مشترکی نیز میان زن و شوهر وجود دارد که باید هر کدام از آن دو، آنها را رعایت کنند:

الف - حق بهره مندی و لذت؛ و آن حقی است که هر کدام از طرفین حق دارند بر اساس حدودی که شارع تعیین کرده از دیگری بهره مند شوند، مگر این که مانع شرعی وجود داشته باشد. همچنین مرد نباید تمام اوقات خود را حتی به عبادت مشغول کند و از سر و سامان دادن به وضع زن و زندگی و رسیدگی به امور خانه و فرزندان و تأمین اوقات فراغت خانواده باز ماند.

ب - حسن معاشرت؛ هر کدام از طرفین باید سعی کنند رضایت دیگری را جلب کنند و از مسائلی که موجب نزاع می‎گردد دوری جویند. از پیامبراکرم (ص) نقل است که فرمود: "بهترین زنان شما آنانند که زاینده و با مهر و محبت باشند و در مراقبت خودشان از نظر حفظ عفت بکوشند و نسبت به شوهر خود حالت نافرمانی و تکبر

ناوبری کتاب