صفحه ۵۱۳

7 - زن و مرد نامحرم می‎توانند صدای یکدیگر را بدون قصد لذت بشنوند؛ خواه به صورت صحبت کردن باشد یا به شکل دیگر، و خواه به طور مستقیم باشد یا غیر مستقیم. ولی اگر صدای زن مهیج باشد، بنابر احتیاط از گوش دادن به آن اجتناب شود.

تکالیف خانوادگی

1 - به محض اجرای عقد ازدواج، حق همسری میان طرفین به وجود می‎آید و تعهدات و وظایفی به شرح زیر برای هر یک از دو طرف ایجاد می‎شود.

الف - تعهدات شوهر برای پرداخت مهریه، نفقه و رعایت حقوق زن. طبق دستور اسلام شوهر به محض جاری شدن عقد، مهریه را بدهکار می‎شود و اگر زن مطالبه کند باید بپردازد: (و آتوا النساء صدقاتهن نحلة )؛سوره نساء (4)، آیه 4. مگر این که در متن قرارداد قید خاصی قرار داده باشند و یا خود همسر راضی باشد همچنان بر عهده شوهر باقی بماند. شوهر همچنین موظف است مخارج لازم و خوراک و پوشاک و احتیاجات همسر را طبق شئون وی با در نظر گرفتن استطاعت و توانایی خودش فراهم کند. در روایت آمده است: "هر کس همسر دارد و خوراک و پوشاکش را تأمین نمی کند، وظیفه پیشوای مسلمانان است که آنها را از هم جدا کند."صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 279، حدیث 1330) . ضمنا بنابر دستور قرآن کریم هر شوهری موظف است با همسرش خوش اخلاق و خوش رفتار باشد،سوره نساء (4)، آیه 19) . و آنچه را که خارج از وظایف زناشویی است به شریک زندگی خود تحمیل نکند. از جمله حقوق هر زن دائمی نسبت به شوهرش این است که اگر نمی تواند هر شب در منزل زن باشد، حداقل هر چهار شب یک شب باید در منزل او به سر برد؛ مگر این که زن از حقش گذشت کند.

ناوبری کتاب