صفحه ۵۱۱

الصداق المعلوم" یا "زوجتک نفسی علی الصداق المعلوم." یعنی: خودم را به ازدواج دائمی تو درآوردم با مهریه معین (طبق قرارداد و شرایط مورد توافق)؛ و پس از آن مرد نیز بلافاصله اعلام می‎کند و می‎گوید: "قبلت النکاح علی الصداق المعلوم" یا "قبلت التزویج علی الصداق المعلوم". یعنی: قبول کردم ازدواج را به مهری که معین شده است.

طبق مقررات اسلامی، زن و مرد خودشان می‎توانند عقد را بدون دخالت دیگران اجرا نمایند، و در صورت نیاز و عدم توانایی طرفین برای اجرای عقد می‎توانند وکیل بگیرند. ضمنا احتیاط واجب آن است که صیغه عقد در صورت توانایی به زبان عربی صحیح خوانده شود؛ ولی اگر نتوانند به عربی بخوانند می‎توانند آن را به فارسی یا هر زبان دیگر بخوانند؛ ولی باید کلمه ای بگویند که معنای "زوجت" و قبلت" را بفهماند.

وظایف زنان در حفظ عفت عمومی

چون دیدن مناظر شهوت انگیز سهم بزرگی در تحریک قوای شهوانی دارد و غالبا زمینه انحراف در جوانان را به وجود می‎آورد، زنان باید به سهم خود در راه حفظ و تقویت عفت عمومی همکاری کنند و از کارهایی که سبب ایجاد گناه در دیگران می‎گردد خودداری نمایند. هیچ گاه خود را در معرض تماشای این و آن قرار ندهند، و بدانند که نباید وسیله اجرای گناه و فراهم شدن زمینه گناه در دیگران شوند. زنان نباید به عنوان یک موجود سرگرم کننده و وسیله شهوترانی و عیاشی مورد توجه مردان قرار گیرند. زنان باید بدانند ارزش و شخصیت انسانی و به ویژه مقام مادری آنان بسیار محترم است. باید کوشش آنان این باشد که در دامن آنان شخصیت های ارزنده و بلند همتی تربیت گردد. در سوره نور درباره مراقبت زنان از خودشان در مورد آرایش برای غیرمحارم خود آمده است: "به زنان با ایمان بگو: نگاههای خود را فرو گیرند، دامان عفت خود را حفظ کنند، و جز آن قسمت هایی از زینت خود را که آشکار است ظاهر نسازند."سوره نور (24)، آیه 31.

ناوبری کتاب