صفحه ۵۰۶

1 - آزادی در انتخاب همسر

زندگی زناشویی و مشترک، هنگامی مایه آرامش خاطر خواهد بود که میان دو همسر توافق فکری و تناسب روحی و اخلاقی وجود داشته باشد. این هماهنگی وقتی کامل و قابل اعتماد است که انتخاب همسر با دقت و آزادی و اختیار کامل طرفین انجام گیرد و زن و شوهر درباره انتخاب همسر - که شریک زندگی می‎باشد - هیچ گونه اجبار و اکراهی نداشته باشند.

اولین شرط صحت عقد ازدواج این است که در بستن این قرارداد، زن در "ایجاب" یعنی در پیشنهاد ازدواج به همسر مورد علاقه خود، و شوهر در "قبول" یعنی پذیرش این پیشنهاد، رضایت و اختیار کامل داشته باشند. جوانی به امام صادق (ع) مراجعه کرد و اظهار داشت که پدر و مادرش می‎خواهند او را به قبول عقد ازدواج با دختری وادار کنند که مورد علاقه اش نیست و خود علاقه دارد با دختر دیگری ازدواج کند. امام فرمود: "ازدواج با همسری را بپذیر که مورد علاقه تو است."حر عاملی، وسائل الشیعة، باب 13) از ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، حدیث 1، ج 20، ص 293. در روایت دیگری نقل شده است: "دختری نزد پیامبر(ص) آمد در حالی که پدرش در سن کودکی او را به کسی شوهر داده بود، و بیان کرد خود او حالا که به تشخیص و رشد رسیده به آن راضی نیست و آن را به صلاح خود نمی داند. پیغمبر وقتی دید او از این کار ناراضی است، قبول و رد آن را به عهده دختر واگذار کرد."شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 7، ص 123) ؛ سنن ابن ماجه، ج 1، ص 602 و 603، حدیث 1874) .

اجازه پدر برای ازدواج دختر

در تعالیم اسلام توصیه شده که دختران با اجازه پدر ازدواج کنند. در این زمینه لازم است به نکات زیر توجه شود:

ناوبری کتاب