صفحه ۵۰۵

را از دیدن نامحرم باز می‎دارد و برای عفت قلعه محکمی است؛ و کسی که نتواند ازدواج کند، برای کنترل شهوت خویش روزه بگیرد؛ چون روزه بازدارنده از شهوت است."نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، باب 3 از ابواب صوم مندوب، ج 7، ص 506 و 507، حدیث 1) .

2 - ایجاد آرامش در مرد و زن. (هو الذی خلقکم من نفس واحدة و جعل منها زوجها لیسکن الیها)سوره اعراف (7)، 189) . "اوست کسی که شما را از یک نفس آفرید؛ و همسر او را از [جنس ] او قرار داد تا بدان آرام گیرد." روابط زن و شوهر طبق این آیه قرآن - و نیز آیه 21 از سوره روم که پیشتر بیان شد -(و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة )؛ "از نشانه های او این است که برایتان از خود شما همسرانی آفرید تا در کنار آنها آرام گیرید و میان شما دوستی و رحمت به وجود آورد". فراتر از کامجویی جنسی است و به آرامش، سکونت و دوستی همراه با دلسوزی و خیرخواهی نسبت به یکدیگر می‎رسد.

3 - استمرار نسل بشر و تربیت فرزندان با ایمان و نیکوکار. (جعل لکم من أنفسکم أزواجا... یذرؤکم فیه )سوره شوری (42)، آیه 11) . "برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید... تا بر شمار شما بیفزاید."

در روایات نیز روی این نکته تأکید شده است که همسری را انتخاب کنید که فرزند بیاورد و عقیم نباشد. در روایت معروفی از پیامبراکرم (ص) نقل است که فرمود: "با یکدیگر ازدواج کنید و نسل های نو آورید تا بر شمار شما افزوده شود."سبزواری، جامع الاخبار، ص 272، حدیث 738.

انتخاب همسر

یکی از حساسترین مسائل مربوط به ازدواج و تشکیل خانواده، مسأله انتخاب همسر است. در این زمینه چند مسأله باید مورد توجه قرار گیرد:

1 - آزادی در انتخاب همسر؛

2 - معیارهای گزینش همسر؛

3 - کسانی که نمی توانند همسر یکدیگر شوند.

ناوبری کتاب