صفحه ۵۰۴

سنت های پسندیده ای است که من بدان سفارش کرده ام و هر که از سنت من روی گرداند از من نخواهد بود."نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، باب 1) از ابواب مقدمات النکاح، ج 14، ص 152) و 153، حدیث 15) و 18) .

در برخی روایات ازدواج وسیله به دست آوردن نصف دین و وسیله گشایش روزی معرفی شده است.مجلسی، بحارالانوار، ج 100، ص 217، حدیث 1) ؛ و ص 219، حدیث 14) . و در بعضی روایات افراد مجرد (عزب) سرزنش شده اند.صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 242، حدیث 1148) و 1149) . بنابراین شایسته است جوانان مسلمان این سنت الهی را برپا دارند و خود را اسیر تشریفات زاید و آداب و رسوم غلط ننمایند.

اهداف اساسی ازدواج

در امر ازدواج مصالحی وجود دارد که برخی متوجه زن و شوهر و برخی دیگر به جامعه برمی گردد. می‎توان اهم فوایدی را که از ازدواج به انسان می‎رسد در سه موضوع خلاصه کرد:

1 - ارضای غریزه جنسی از راه صحیح . همان گونه که می‎دانیم هر انسانی دارای غریزه جنسی است. این نیاز طبیعی باید با توجه به نیاز بدن تأمین شود. شریعت اسلام از طریق امر به ازدواج، این نیاز را به وجهی مشروع و طبیعی برآورده می‎سازد و هرگز به رهبانیت و تجرد رضایت نمی دهد. و کسی که ازدواج می‎کند این نیاز طبیعی خود را تأمین کرده و از ارتکاب گناه خودداری کرده است؛ ولی افرادی که از آن خودداری می‎کنند امکان دارد برای دفع شهوت، راه نادرست و غیر سالمی را برگزینند و خود و جامعه را به تباهی و فساد بکشانند.

پیغمبر اکرم (ص) بارها جوانها را به ازدواج تشویق کرده و فرموده است: "ای گروه جوانان ! هر کدام از شما که توانایی جنسی دارد باید ازدواج کند؛ زیرا ازدواج چشم

ناوبری کتاب