صفحه ۵۰۲

از سوی دیگر درباره اهمیت پیوند و ارتباط با اعضای بزرگتر خانواده و در سطح گسترده تر آن - یعنی پدر، مادر، برادران، خواهران و خویشاوندان - در اسلام تأکید شده و وظایف و تکالیف معینی چون احترام و رسیدگی به پدر و مادر، صله رحم و رسیدگی ویژه به احوال و معیشت آنان بیان شده است. تأکید بر جایگاه خانواده به معنای عام آن نیز در راستای حفظ ارزشها و دوام معنویت و بقای صمیمیت و تقویت عواطف و حل مشکلات انسانی است.لازم به یادآوری است که بخشی از مباحث اخلاق خانواده در قسمت "اخلاق" همین کتاب بیان شده است.

ازدواج

پیوند طبیعی زن و مرد

خداوند میان زن و مرد گرایش و کششی طبیعی به وجود آورده که آن دو را به هم پیوند می‎دهد و به زندگی مشترک با یکدیگر می‎کشاند. هسته اصلی خانواده را زن و مرد تشکیل می‎دهند. این گرایش و میل طبیعی، همان میل جنسی است که مانند سایر غرایز باید در جهت صحیح خود قرار گیرد.

زندگی مشترک دو همسر در آغاز غالبا از میل جنسی ریشه می‎گیرد، ولی در این حد متوقف نمی شود و به تدریج به نوعی همبستگی عمیق روحی و عاطفی، اعتقادی و اجتماعی کشانده می‎شود. از آثار خوب ازدواج، تشکیل خانواده، تربیت اولاد و کنترل اخلاقی و کوشش هر یک از زن و مرد در تأمین سعادت یکدیگر و همکاری برای تأمین مصالح مشترک است.

ازدواج یک نوع عبادت است

اسلام به مسأله ازدواج اهمیت بسیاری داده است؛ در آیات قرآن و در سخنان معصومین (ع) درباره ازدواج تشویق های فراوانی صورت گرفته و ازدواج عملی مقدس و ارزشمند و کار خیر محسوب شده است.

ناوبری کتاب