صفحه ۵۰۱

جایگاه و اهمیت خانواده

خداوند زن و مرد را برای آرامش یکدیگر آفرید و به منظور برخورداری از تفاهم هر چه بیشتر میان آنان رشته های پیوند و دوستی برقرار ساخت: (و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة )سوره روم (30)، آیه 21. "و از نشانه های [لطف ] الهی آن است که برای شما از جنس خودتان جفت هایی بیافرید تا بدانها آرام گیرید، و میانتان دوستی و رحمت نهاد."

نکته مهم، تأثیر کانون خانواده در پرورش استعدادها، رشد جامعه و توسعه معنوی بشریت است. خانواده به امنیت اجتماعی و اخلاقی کمک می‎کند و در شکل گیری اقتصاد سالم و متوازن مؤثر است.

از آیات و روایات بسیاری اهمیت کانون خانواده و نقش آن در ایجاد آرامش و محبت و پرورش عواطف انسانی استفاده می‎شود. در نسبت میان زن و مرد قرآن می‎گوید: (هن لباس لکم و أنتم لباس لهن )سوره بقره (2)، آیه 187) . "آنان جامه عفاف و پوشش شما هستند و شما نیز لباس عفت آنان هستید."

در جامعه هایی که کانون خانواده برقرار است، پایداری، آرامش، صمیمیت و سلامتی خاص حاکم است و خانواده به خوبی نقش خود را در پیشگیری از جرم، تربیت فرزندان و سلامت جامعه ایفا می‎کند. از این رو باید حفظ و استواری خانواده را در دستور کار جوامع قرار داد و هنگامی که حفظ و استواری خانواده با فعالیت های اجتماعی در تضاد باشد، به دلیل اهمیت و حساسیت خانواده برنامه زندگی را باید به گونه ای تنظیم نمود تا این کانون آسیب نبیند.

ناوبری کتاب