صفحه ۴۹۵

نسبت به زیارت پیامبر و اهل بیت رسیده است. این مراکز محل استجابت دعا و توجه به خدا و استغفار و بخشایش گناهان است. در روایتی آمده است: "برای هر امامی بر گردن پیروان و موالیانش عهدی می‎باشد و تأکید بر وفای بر عهد و ادای آن به زیارت قبور آنان می‎باشد."حر عاملی، وسائل الشیعة، باب 2 از ابواب المزار، ج 14، ص 322، حدیث 5. از این گذشته در زیارت قبور آثار و فواید اجتماعی و معنوی بسیار است. در زیارت قبور تقویت پیوند و حب اهل بیت، تجدید معنویت و توجه به اخلاق و تأثیر آنان در روح و روان است.

زیارتها همراه با تجمع مؤمنان و ایجاد الفت و آشنایی با دیگران و برانگیخته شدن روح برادری و مساوات و آمادگی برای انقیاد در قبال اوامر الهی و انقطاع از هواهای نفسانی است. در ادعیه ای که به مناسبت این زیارتها رسیده این معانی و تأکید بر وارستگی و تشویق به انجام خوبی ها آمده است، در حالی که حقیقت توحید و اعتراف به قدسیت اسلام و رسالت پیامبر و انجام وظایف هر مسلمان در برابر حق تعالی و خضوع نسبت به دستورات و پرهیز از نواهی و گناهان مورد تأکید قرار گرفته است.به عنوان نمونه ر.ک : ابن قولویه، کامل الزیارات، ص 250. بلکه در برخی از این زیارتها مانند زیارت "امین الله" در بلیغ ترین صورت وحدانیت خدا و خضوع و تسلیم کامل آمده است یا در اوصاف آنان وصف عبودیت خدا و اخلاص و اقامه فرائض ذکر شده است.

یا در آداب پس از نماز زیارت آمده است: "اللهم انی لک صلیت و لک رکعت و لک سجدت وحدک لا شریک لک، فانه لا تجوز الصلاة و الرکوع و السجود الا لک لا نک انت الله الذی لا اله الا انت. اللهم صل علی محمد و آل محمد... ."مفاتیح الجنان، زیارت هفتم از زیارات امام حسین (ع)، زیارت وارث، دعای پس از زیارت: "خداوندا! من تنها برای تو نماز به جا می‎آورم، و تنها برای تو رکوع و سجده می‎کنم؛ سجده برای تو خدای واحدی که هیچ شریکی برای تو نیست. به درستی که نماز و رکوع و سجود برای هیچ کس جز تو سزاوار نیست؛ زیرا تو خدایی هستی که هیچ خدایی جز تو وجود ندارد. خداوندا! بر محمد و خاندان او رحمت فرست...".

ناوبری کتاب