صفحه ۴۹۴

سیزدهم و چهاردهم - اعمال منا در روزهای یازدهم، دوازدهم و برای بعضی سیزدهم ذی حجة که عبارت است از:

الف - بیتوته در منا؛ یعنی ماندن شب در آنجا.

ب - رمی جمرات سه گانه (اولی، وسطی و عقبه)؛ و در هر روز باید به هر یک از جمرات سه گانه هفت ریگ بزند.

عمره مفرده

از جمله مستحبات مؤکد که در روایات از آن به "حج اصغر" تعبیر شده "عمره مفرده" است؛ و در همه اوقات سال می‎توان آن را به جا آورد و نسبت به عمره ماه رجب تأکید بسیار شده است.

واجبات عمره مفرده که باید در آنها قصد قربت داشته باشد عبارت است از:

"نیت"، "احرام"، "طواف خانه خدا"، "نماز طواف"، "سعی بین صفا و مروه"، "تراشیدن سر یا تقصیر"، "طواف نساء" و "نماز طواف نساء".

زیارت قبور پیامبر(ص) و اهل بیت (ع)

یکی از ویژگی های پیروان اهل بیت (ع) اهتمام به زیارت قبور پیامبراکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) است. ریشه این اهتمام تأکیدهای فراوانی است که از آنان رسیده است. در برخی روایات اهل سنت درباره پیامبراکرم (ص) آمده است: "من حج البیت و لم یزرنی فقد جفانی"در این باره ر.ک : الجزری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعة، کتاب الحج، باب زیارة قبر النبی، ج 1، ص 711 - 715؛ متقی هندی، کنز العمال، ج 5، ص 135) و 136، حدیث 12368) - 12373، حدیث 42582 - 42584؛ و ج 15) ص 651 و 652؛ و قریب به این مضمون در وسائل الشیعة، باب 3 از ابواب المزار، ج 14، ص 333، حدیث 3 رسیده است. "کسی که اعمال و مناسک حج را انجام دهد و به زیارت من در مدینه نیاید، به من جفا کرده است." در منابع شیعی نیز روایات فراوانی

ناوبری کتاب