صفحه ۴۸۶

دور شوی ؟ به هنگام غسل کردن آیا نیت داشتی که خود را از لغزشها و گناهان شستشو دهی ؟ آیا هنگام نظافت و پوشیدن احرام و بستن پیمان حج قصد داشتی که خود را برای خدای متعال از گناه پاک کنی ؟ به هنگام احرام بستن آیا نیت آن داشتی که هر آنچه را خداوند - عزوجل - حرام کرده بر خود حرام کنی ؟ به هنگام بستن پیمان حج آیا نیت آن داشتی که هر پیمان غیر الهی را زیر پا بگذاری ؟ به هنگام رسیدن به مکه آیا نیت آن داشتی که از این سفر تنها مقصد تو خدا باشد؟ به هنگام سعی آیا نیت آن داشتی که از شر شیطان و نفس اماره به خدا پناه ببری و اعتقاد داشته باشی او که دانای به نهان است بر این امر واقف است ؟" در این هنگام امام (ع) صیحه ای زد که نزدیک بود دنیا را ترک گوید. آنگاه فرمود: "آه ! آه ! آن کس که با حجرالاسود مصافحه کند با خدا مصافحه کرده است..." و در پایان فرمود: "اگر حج تو این خصوصیات را نداشته باشد پس بازگرد، که به حقیقت حج نکرده ای."نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، کتاب الحج، باب 17) از ابواب العود الی منی، ج 10، ص 166 تا 172، حدیث 5.

در این صورت است که انجام چنین مناسکی انسان را چنان از آلودگی و گناه پاک می‎کند که گویا تازه از مادر متولد شده است.کلینی، کافی، ج 4، ص 252، حدیث 2.

مسلمانان همه ساله در ایام حج، حج میلیونی برگزار می‎کنند؛ ولی متأسفانه از این سفرالهی با این همه رنج و مشقت و مقدمات طاقت فرسا و هزینه های گزاف کمتر بهره می‎برند و از خواص معنوی و آثار اجتماعی آن کمتر استفاده می‎کنند و از این اجتماع عظیم بهره کافی نمی برند.

ابن عباس می‎گوید در حجة الوداع دیدم پیامبراکرم (ص) در کعبه را گرفت و در حالی که رو به مردم کرده بود در زمینه حوادث آینده و مردم آخرالزمان فرمود: "تحج اغنیاء امتی للنزهة و تحج اوساطها للتجارة و تحج فقرائهم للریاء و السمعة"مجلسی، بحارالانوار، ج 6، ص 308، حدیث 6.

ناوبری کتاب