صفحه ۴۷۹

از خوردن و آشامیدن نیست، بلکه باید چشم و زبان را از حرام فروبست و از حسد و نزاع پرهیز کرد."کلینی، کافی، ج 4، ص 87، حدیث 3. وقتی که روزه می‎گیرید مواظب کلماتی که می‎گویید و مناظری که می‎بینید باشید و از نزاع و حسادت نسبت به یکدیگر پرهیز کنید؛ و روزی که روزه هستید، باید با روزهای دیگرتان فرق داشته باشد. گفتگوهای بیجا و نامناسب را ترک کرده، زیر دست را آزار ندهید و برای انجام نیکی ها تمرین نمایید و سعی کنید همیشه منظم و پرهیزگار باشید.معزی، جامع احادیث الشیعة، ج 11، ص 449، حدیث 15159) .

خدای متعال در سوره بقره ضمن یادآوری این که روزه در دستورات امت های پیشین هم بوده است، اثر مهم روزه را رسیدن به مقام تقوا می‎شمارد و در آیات بعد زمان و شرایط روزه را بیان می‎فرماید.سوره بقره (2)، آیات 183) - 185) . در حدیث قدسی آمده است: "الصوم لی و انا اجزی علیه"کلینی، کافی، ج 4، ص 63، حدیث 6؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 93، ص 255. روزه برای من است و خود جزای آن را می‎دهم.

امام رضا(ع) در جواب کسی که از علت روزه پرسیده بود طی نامه ای نوشت: "روزه برای این است که ثروتمندان نیز رنج گرسنگی را درک کرده و برای آسایش بیچارگان فکری بکنند... روزه در تعدیل شهوات بسیار مؤثر است."معزی، جامع احادیث الشیعة، ج 10، ص 291، حدیث 14692) .

از امام صادق (ع) روایت شده است: "هر وقت امر شدید و ناملایمی پیش آمد، روزه بگیرید."کلینی، کافی، ج 4، ص 63 و 64، حدیث 7. و نیز روایت شده که: "صوموا تصحوا" "روزه بگیرید تا سالم باشید."مجلسی، بحارالانوار، ج 93، ص 255، حدیث 33. آری ! روزه علاوه بر آثار باطنی و پاکی اخلاق، این گونه فواید را نیز دارا می‎باشد.

ناوبری کتاب