صفحه ۴۷۸

دفن کنند؛ ولی احتیاط واجب آن است که آن قسمت از بدن را طوری در قبر بگذارند که بدن میت دیده نشود.

9 - در صورتی که خلاف وصیت میت، در جای دیگری دفن شده باشد؛ اما اگر بدن متلاشی شده و یا نبش قبر موجب بی احترامی به او شود جایز نیست.

روزه

روزه یکی از عباداتی است که هم از جهت اصلاح فردی و تهذیب نفس و هم از جهات اجتماعی و نتایج مادی و معنوی بسیار مؤثر است.

این عبادت یکی از دستورات دین مقدس اسلام و بلکه همه ادیان الهی است که اگر آداب و شرایط آن رعایت شود تأثیرات فراوانی دارد. یک ماه روزه داری به خصوص برای انسانی که اشتغالات گوناگون او را از پرداختن به خود بازداشته، فرصتی پدید می‎آورد تا روح خود را آزاد ساخته و به کسب معنویات و تقویت نیروی اراده و خودسازی مشغول شود و با کسب تقوای بیشتر خویشتن را برای زندگی پاک و پاکیزه در دیگر ماههای سال آماده سازد. شخص روزه دار در حال روزه، رنج فقرا و محرومین جامعه را درک می‎کند و به مسؤولیت خویش در قبال آنان واقف می‎گردد، و درصدد حمایت و دستگیری از آنان برمی آید و از این جهت جامعه نیز از برکات روزه و روزه داری برخوردار می‎شود.

"روزه" به معنای امساک و خودداری و جلوی خود را گرفتن، و در اصطلاح شرعی این است که روزه دار از اول اذان صبح تا مغرب از انجام اموری خودداری کند.

روزه دار باید از اول سپیده صبح تا مغرب از خوردن، آشامیدن، نزدیکی و دیگر اموری که روزه را باطل می‎کند خودداری کند و علاوه بر آن سعی نماید گناهی از او سرنزند و از رذائل اخلاقی پرهیز نماید؛ زیرا این امور با عبادت ناسازگار است. در حدیث صحیح از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمود: "روزه فقط خودداری

ناوبری کتاب