صفحه ۴۷۶

بخواند، و یا این که بر همه آنها یک نماز بخواند و در این صورت باید همه جنازه ها را در جلوی نمازگزار مرتب و پهلوی هم بگذارند. و بعد از تکبیر چهارم ضمیرها را اگر دو نفر هستند تثنیه و اگر بیشترند جمع بیاورد.

خاکسپاری

1 - واجب است بدن میت مسلمان دفن شود.

2 - میت را باید به ترتیبی در قبر قرار دهند که سمت راست بدن او روی زمین و سینه و شکم او به طرف قبله قرار گیرد. قبر نیز باید به اندازه ای گود باشد که وقتی میت در آن دفن می‎شود بوی عفونت از آن بیرون نیاید و درندگان هم نتوانند بدن او را بیرون آورند.

3 - هزینه خاکسپاری میت در حد لازم از اصل دارایی میت برداشته می‎شود.برای خاکسپاری میت مستحباتی وجود دارد که تفصیل آنها در مسائل 667 تا 670 توضیح المسائل بیان شده است.

نماز وحشت

1 - مستحب است در شب اول قبر دو رکعت نماز به نیت "نماز وحشت" برای میت بخوانند. به این ترتیب که در رکعت اول پس از "سوره حمد" یک مرتبه "آیة الکرسی" و در رکعت دوم پس از "سوره حمد" ده مرتبه "سوره قدر" را بخوانند و بعد از سلام نماز بگویند: "اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الی قبر فلان"خدایا بر محمد6 و آل او درود فرست و ثواب این نماز را به قبر فلانی (میت) برسان. و به جای کلمه "فلان" نام میت را بگویند و ثواب نماز را برای او هدیه کنند.

2 - نماز وحشت را می‎توان در هر موقع از شب اول خاکسپاری به جا آورد، ولی بهتر است در اول شب پس از نماز عشاء خوانده شود.

ناوبری کتاب