صفحه ۴۷۵

2 - نماز میت باید پس از غسل و حنوط و کفن کردن او خوانده شود. و اگر پیش از اینها یا در بین اینها بخوانند، اگر چه از روی فراموشی یا ندانستن مسأله باشد، کافی نیست.

3 - شرایطی مانند داشتن وضو و یا تیمم، جنب نبودن، پاکی بدن و لباس و غصبی نبودن آن که در نمازهای روزانه معتبر است، در نماز میت شرط نیست. اگر چه احتیاط مستحب آن است که تمام چیزهایی را که در نمازهای دیگر لازم است رعایت شود؛ و بنابر احتیاط واجب مبطلات نمازهای دیگر در وسط نماز میت ترک گردد و عورت هم پوشانده شود.

4 - کسی که قصد خواندن نماز میت را دارد باید رو به قبله بایستد و میت را به پشت در برابر او به گونه ای بخوابانند که سر میت به سمت راست و پاهای او به سمت چپ نمازگزار قرار گیرد.

5 - کسی که می‎خواهد بر میت نماز بخواند باید ایستاده و با قصد قربت نماز بخواند و هنگام نیت، میت را معین کند؛ و چنانچه کسی نباشد که بتواند ایستاده بخواند می‎توان نشسته به جا آورد.

نماز میت پنج تکبیر دارد؛ پس از نیت باید به این ترتیب گفته شود:

1 - پس از تکبیر اول: "اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله."

2 - پس از تکبیر دوم: "اللهم صل علی محمد و آل محمد."

3 - پس از تکبیر سوم: "اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات."

4 - پس از تکبیر چهارم: "اللهم اغفر لهذا المیت"؛ و اگر زن باشد: "اللهم اغفر لهذه المیت"؛ و بعد تکبیر پنجم گفته شود.برای نماز میت، صورت کامل تری وجود دارد که در مسائل 647 تا 652 توضیح المسائل بیان شده است.

کسانی که نماز میت را به جماعت می‎خوانند باید تکبیرها و دعاهای آن را هم بخوانند. و اگر دو یا چند میت باشد نمازگزار می‎تواند برای هر کدام جدا نماز

ناوبری کتاب