صفحه ۴۷۰

در قنوت نماز عید هر دعا و ذکری خوانده شود کافی است؛ ولی بهتر است این دعا به امید ثواب تلاوت شود:

"اللهم اهل الکبریاء و العظمة و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمة و اهل التقوی و المغفرة ، اسئلک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا و لمحمد صلی الله علیه و آله ذخرا و شرفا و کرامة و مزیدا، ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتک علیه و علیهم. اللهم انی أسئلک خیر ما سألک به عبادک الصالحون و اعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون."

نماز آیات

وقتی آفتاب یا ماه بگیرد گرچه اندکی از آنها گرفته شود و کسی هم نترسد، یا زلزله ای واقع شود هر چند کسی نترسد، و یا رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند آن رخ بدهد، در صورتی که بیشتر مردم بترسند، بلکه بنابر احتیاط در همه حوادث آسمانی یا زمینی مهم که غیر متعارف باشد هر چند بیشتر مردم نترسند، باید دو رکعت نماز خواند که آن را "نماز آیات" می‎گویند.

قبل از اسلام مردم از این امور وحشت زده می‎شدند و کارهای مختلفی انجام می‎دادند که گاهی نیز به صورت قربانی فرزندان خود بود. در اسلام برای توجه دادن به نظم دهنده جهان آفرینش و اتکا به ذات مقدس خدا که گرداننده دستگاه عالم است، مقرر شده که دو رکعت نماز به جا آورده شود. به همین دلیل هم به آن نماز آیات یا نشانه ها می‎گویند.

وقت نماز آیات

وقت نماز آیات در خورشید یا ماه گرفتگی از هنگام گرفتگی خورشید یا ماه است تا هنگامی که هنوز همه آن باز نشده، و پس از باز شدن تمام ماه یا خورشید

ناوبری کتاب