صفحه ۴۶۳

4 - در هر تکبیر و مخصوصا در موقع تکبیرة الاحرام، دست ها را تا مقابل گوش بالا آوردن به طوری که کف دست ها رو به قبله باشد مستحب است.

5 - نگاه کردن به محل سجده در حال ایستادن و نگاه کردن به کف دست ها در حال قنوت و در رکوع بین پاها و وقت نشستن به دامن خود مستحب است.

6 - مستحب است پس از قیام از رکوع، و قبل از رفتن به سجده گفته شود: "سمع الله لمن حمده"؛ یعنی: "خدا بشنود [ستایش ] کسی را که او را ستایش نمود." و هنگام برخاستن برای رکعت دیگر گفته شود: "بحول الله و قوته اقوم و اقعد"؛ یعنی: "با قدرت و توانایی خداوند برمی خیزم و می‎نشینم."

7 - پس از سلام نماز، قدری بنشیند و فکر کند و به هر زبانی که می‎خواهد با خالق خود راز و نیاز کند، که آن را تعقیب می‎گویند. گرچه بهتر است آنچه را که در کتابهای دعا دستور داده اند، بخواند. و مستحب است آنچه را که پیامبر اکرم (ص) به حضرت زهرا(س) تعلیم فرمود و به تسبیحات حضرت زهرا(س) مشهور است، بگوید. و آن 34 مرتبه "الله اکبر"، 33 مرتبه "الحمد لله" و 33 مرتبه "سبحان الله" است.

خوب است پس از اتمام نماز سجده شکر به جا آورده شود؛ و سه بار در سجده "شکرا لله" یا "شکرا" و یا "عفوا" گفته شود.

مبطلات نماز

در نماز علاوه بر این که شایسته است با حضور قلب در مقابل خداوند متعال به راز و نیاز پرداخت و کاملا متوجه عظمت آفریدگار بود، باید مراقبت نمود تا کارهایی که موجب بی توجهی به نماز و باطل شدن آن می‎گردد از نمازگزار سر نزند.

دوازده چیز نماز را باطل می‎کند:

1 - آن که در بین نماز یکی از شرطهای صحت آن - مانند پوشش لازم برای زن و مرد - از بین برود.

ناوبری کتاب