صفحه ۴۶۲

اذان و اقامه بگوید؛ ولی پیش از نماز عید فطر و قربان مستحب است به جای اذان و اقامه سه مرتبه "الصلاة" گفته شود.

اذان هجده جمله است:

چهار مرتبه "الله اکبر"؛ یعنی: "خدای متعال بزرگتر از آن است که توصیف شود."

دو مرتبه "أشهد أن لا اله الا الله"؛ یعنی: "گواهی می‎دهم که نیست خدایی جز خدای یکتا."

دو مرتبه "أشهد أن محمدا رسول الله"؛ یعنی: "گواهی می‎دهم که حضرت محمد(ص) پیامبر و فرستاده خداست."

دو مرتبه "حی علی الصلاة"؛ یعنی: "بشتاب به سوی نماز."

دو مرتبه "حی علی الفلاح"؛ یعنی: "بشتاب به سوی رستگاری."

دو مرتبه "حی علی خیر العمل"؛ یعنی: "بشتاب به سوی بهترین کردار."

دو مرتبه "الله أکبر"

دو مرتبه "لا اله الا الله".

اقامه هفده جمله است:

یعنی دو مرتبه "الله کبر" از اول اذان و یک مرتبه "لا اله الا الله" از آخر آن کم می‎شود و پس از گفتن "حی علی خیر العمل" دو مرتبه "قد قامت الصلاة"، اضافه می‎گردد. جمله "أشهد أن علیا ولی الله" جزو اذان و اقامه نیست؛ ولی خوب است پس از "أشهد أن محمدا رسول الله" به قصد قربت - نه به قصد ورود - گفته شود.

2 - قنوت؛ در رکعت دوم نماز قبل از رکوع، دو دست مقابل صورت گرفته می‎شود و آنچه مناسب با شأن خداوند است گفته می‎شود. بهتر است دعاهای رسیده از معصومین یا از آیات قرآن خوانده شود.

3 - پس از انجام هر عمل گفتن "الله اکبر" بسیار شایسته است، و همچنین پیش از رفتن به رکوع؛ و این حتی الامکان ترک نشود.

ناوبری کتاب