صفحه ۴۵۶

اگر چه وجوب غسل جنابت برای نمازهای واجب، روزه واجب و طواف است، ولی انجام آن به خودی خود مستحب است و در حال جنابت ماندن مورد نکوهش قرار گرفته است. به ویژه خوردن، آشامیدن و خوابیدن در حال جنابت کراهت شدید دارد. هر چند در این سه مورد اگر شخص وضو بگیرد، یا در مورد خوابیدن در نبود آب قربة الی الله تیمم کند، کراهت آن برطرف می‎شود.

کارهایی که بر جنب حرام است

پنج چیز بر جنب حرام است:

1 - رساندن جایی از بدن به خط قرآن، و بنابر احتیاط واجب به نام خدای متعال و نیز نام پیامبران و امامان و حضرت زهرا(ع) اگر موجب بی احترامی باشد.

2 - رفتن به مسجدالحرام و مسجد النبی (ص).

3 - توقف در سایر مساجد، و بنابر احتیاط واجب در حرم امامان (ع).

4 - گذاشتن چیزی در مسجد.

5 - خواندن آیه سجده؛ بلکه بنا بر احتیاط واجب خواندن هر قسمت از سوره ای که سجده واجب دارد. آیه هایی که سجده واجب دارند عبارتند از: سوره سجده (32) آیه 15؛ سوره فصلت (41) آیه 37؛ سوره نجم (53) آیه 62؛ و سوره علق (96) آیه 19.

احکام قاعدگی زنان

1 - آمیزش در حال قاعدگی جایز نیست.

2 - زن در حال حیض عباداتی را که شرط آنها طهارت است مانند نماز و روزه، نباید به جا آورد؛ ولی مستحب است در موقع نمازهای یومیه، وضو گرفته و روبه قبله بنشیند و مشغول دعا و یاد خدا باشد.

3 - نمازهایی که حائض در ایام حیض نخوانده قضا ندارد؛ اما به جای روزه واجب باید قضای آن گرفته شود؛ و همچنین نمازهای واجب دیگر مانند نماز آیات بنابراحتیاط قضا دارد.

ناوبری کتاب