صفحه ۴۵۲

شرایط وضو

صحت وضو سیزده شرط دارد:

1 و 2 - آب وضو باید پاک و مطلق باشد.

3 - آب وضو و نیز بنابر احتیاط واجب فضایی که در آن وضو گرفته می‎شود باید مباح باشد.

4 و 5 - ظرفی که آب وضو در آن است باید مباح باشد و نیز از جنس طلا و نقره نباشد.

6 - بنابر احتیاط واجب باید اعضای وضو هنگام شستن و مسح کشیدن پاک باشد.

7 - وقت کافی برای وضو و نماز داشته باشد؛ وگرنه وظیفه نمازگزار تیمم است.

8 - با قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خدای متعال وضو بگیرد.

9 و 10 - کارهای وضو به ترتیبی که گفته شد و پشت سر هم انجام بگیرد.

11 - کارهای وضو را خود مکلف انجام دهد نه دیگری یا به کمک دیگری.

12 - استعمال آب برای او ضرر نداشته باشد.

13 - در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب به بدن وجود نداشته باشد.

پارچه و باندی که با آن زخم را پانسمان می‎کنند و پارچه یا چسب و یا پلاستیکی که به طور موقت برای جلوگیری از رسیدن آب به زخم روی آن می‎بندند، در اصطلاح "جبیره" نامیده می‎شود؛ و وضو یا غسل و یا تیممی که به هر علت روی این باند یا پارچه انجام گرفته وضو یا غسل یا تیمم جبیره ای می‎باشد، و با شرایطی که در رساله عملیه بیان شده است صحیح می‎باشد.ر.ک : توضیح المسائل، مسائل 331 - 349.

چیزهایی که وضو را باطل می‎کند

هفت چیز وضو را باطل می‎کند:

1 و 2 - بیرون آمدن ادرار و مدفوع.

ناوبری کتاب