صفحه ۴۴۹

7 - اسلام

اگر کافر شهادتین یعنی "أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله" را از روی جد و عقیده بگوید، هر چند به زبان دیگر باشد، مسلمان می‎شود و - بنابر قول به نجاست - پس از مسلمان شدن بدن و عرق او پاک است.

8 - تبعیت

"تبعیت" آن است که چیز نجسی با پاک شدن چیز نجس دیگر پاک شود؛ مانند سرکه شدن شراب، که سبب می‎شود ظرف آن نیز به تبعیت پاک شدن سرکه ها پاک گردد.

9 - بر طرف شدن عین نجاست

اگر باطن بدن انسان - مانند داخل دهان و بینی - به نجاست آلوده شود، چنانچه آن نجاست بر طرف شود، باطن پاک شده و لازم نیست آن را آب بکشند؛ همچنین است اگر بدن حیوان نجس شده باشد و نجاست آن بر طرف شود. و اگر در داخل دهان جسم خارجی باشد مثل این که دندان را پر کرده باشند و نجاست به آن چیز خارجی رسیده باشد، پاک شدن به مجرد برطرف شدن عین نجاست محل اشکال است.

10 - استبرای حیوان نجاست خوار

ادرار و مدفوع حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت کرده، بنابر احتیاط واجب نجس است؛ و برای پاک شدن باید مدتی - که در توضیح المسائل بیان شده است - ر.ک : توضیح المسائل، مسأله 188) . به آن خوراک پاک بدهند و نگذارند نجاست بخورد.

ناوبری کتاب