صفحه ۴۴۲

6 - مکان نمازگزار از جاهایی نباشد که ماندن یا ایستادن در آن و یا نشستن روی آن حرام است؛ به عنوان مثال نباید روی قبور معصومین (ع) و یا جلوتر از قبر آنان بایستد؛ بلکه مساوی قبور آن بزرگواران نیز - اگر موجب بی احترامی شود - نماز نخواند.

قبله

اگر چه توجه کردن به خدا و اجرای وظیفه بندگی جهت و طرف خاصی ندارد - همان گونه که در قرآن آمده است: (فأینما تولوا فثم وجه الله )سوره بقره (2)، آیه 115) . "به هر طرف رو آورید پس آنجا وجه الله است." - اما کعبه بنابر دلایلی، از جمله وحدت رویه مسلمانان و متوجه ساختن آنان به مرکز نشر اسلام، قبله قرار داده شده است. محلی که به نام توحید بنا شده و از سوی حضرت ابراهیم (ع) و فرزندش اسماعیل (ع) تجدید بنا گردیده است.

نمازگزارانی که در مسجدالحرام و نزدیک کعبه هستند، باید به طور دقیق رو به کعبه ایستاده و کعبه را برابر خود قرار دهند؛ ولی کسانی که در جاهای دور قرار دارند، اگر به گونه ای به سمت خانه خدا بایستند که گفته شود رو به قبله ایستاده اند کافی است.

البته نماز مستحبی را می‎توان در حال راه رفتن و یا سواره خواند؛ و اگر کسی در این دو حالت نماز مستحبی بخواند لازم نیست رو به قبله باشد.

لباس نمازگزار

1 - نمازگزار اگر مرد باشد باید هنگام خواندن نماز - هر چند کسی او را نبیند - عورت خود را بپوشاند و بهتر است از ناف تا زانو را بپوشاند. و اگر زن باشد باید تمام بدن را بپوشاند، ولی پوشاندن صورت به اندازه ای که در وضو شسته می‎شود و

ناوبری کتاب