صفحه ۴۴۰

خضوع و خشوع و وقار بخواند و از غفلت و شتابزدگی بپرهیزد و توجه داشته باشد که با چه کسی سخن می‎گوید و خود را در مقابل عظمت و بزرگی خداوند عالم ناچیز ببیند.

در هر حال ترک نماز علاوه بر این که آثار بسیار سوئی در زندگی انسان می‎گذارد، موجب محروم شدن از رحمت الهی خواهد شد و عذاب اخروی را در پی خواهد داشت. در قرآن آمده است: "وقتی از دوزخیان می‎پرسند چه چیز شما را جهنمی کرد، جواب می‎دهند: ما در دنیا نمازگزار نبودیم."سوره مدثر (74)، آیات 40 - 43.

نمازهای واجب

بر هر انسان مکلفی تعدادی نماز واجب است که عبارتند از:

1 - نمازهای یومیه 2 - نماز جمعه 3 - نماز آیات 4 - نماز میت 5 - نماز طواف واجب 6 - نماز قضای پدر و مادر که بر پسر بزرگتر - یا بنابر احتیاط - بر بزرگترین مرد وارث واجب است. 7 - نمازی که با اجیر شدن یا نذر یا عهد و یا قسم بر انسان واجب می‎شود. 8 - نماز عید فطر و قربان با وجود شرایط آنها.

مقدمات نماز

برای انجام نماز و حضور در برابر خداوند متعال و اظهار بندگی و پرستش آن ذات مقدس، مقدماتی لازم است که تا فراهم نشوند نماز صحیح نیست. این مقدمات عبارتند از: وقت، مکان، قبله، لباس و طهارت.

وقت نماز

نمازهای شبانه روزی (یومیه) که مسلمان مکلف انجام می‎دهد پنج نماز است: نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء که هر یک را باید در وقت خود انجام دهد.

ناوبری کتاب