صفحه ۴۳۸

اهمیت نماز

نماز تأثیر مهمی در خودسازی انسان دارد و موجب کمال او می‎شود. نماز انسان را از دغدغه ها و اضطراب ها نجات می‎دهد؛ چون یاد خدا آرامش بخش جانهاست. (ألا بذکر الله تطمئن القلوب )سوره رعد (13)، آیه 28. "آگاه باشید که با یاد خدا دلها آرامش می‎یابد." و نماز بزرگترین ذکر الهی است: (و لذکر الله أکبر).سوره عنکبوت (29)، آیه 45. و ستون دین است: "الله الله فی الصلاة فانها عمود دینکم".سید رضی، نهج البلاغه، نامه 47، ص 422. "خدا را! خدا را! نسبت به نماز که پایه دین شماست." در صورتی که شرایط و آداب آن کاملا رعایت شود، موجب پاکی از آلودگی ها خواهد شد. (ان الصلا ة تنهی عن الفحشاء و المنکر)سوره عنکبوت (29)، آیه 45. "نماز آدمی را از کارهای زشت و ناشایست باز می‎دارد." زیرا نماز چنان تأثیری در انسان برجای می‎گذارد که اگر نمازگزار شرایط آن را مراعات کند، هیچ گاه به سراغ بدیها نمی رود. مثلا یکی از شرایط نماز این است که مکان و لباس نمازگزار غصبی نباشد، حتی اگر یک نخ غصبی در لباسش باشد نماز او درست نیست، نمازگزار وقتی که مجبور است این اندازه از حرام اجتناب کند، ممکن نیست در مال حرام تصرف کند و یا حق کسی را ضایع کند. و نیز در صورتی نماز دارای آثار معنوی خواهد بود که انسان از حرص و حسد و سایر صفات ناپسند پرهیز کند.

اگر بعضی از مردم نمازگزار مرتکب کارهای ناپسند می‎شوند، به این دلیل است که به دستورهای لازم در نماز عمل نمی کنند و در نتیجه نمازشان تأثیر لازم را در آنها ندارد و از ثمرات عالی آن بهره نمی برند. از رسول خدا(ص) نقل شده است که فرمود: "همان گونه که اگر انسان در شبانه روز پنج نوبت خود را شستشو دهد ناپاکی و آلودگی از بدن او زدوده می‎شود، نمازهای پنجگانه نیز چنین است و انسان را از گناهان و ناپاکی های اخلاقی پاک می‎کند."صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 136، حدیث 640.

ناوبری کتاب