صفحه ۳۹۶

برخورد ملاطفت آمیز با بندگان خدا و ترحم کردن به آنها از سفارشهای خدای بزرگ به مؤمنان است. از پیامبراکرم (ص) نقل شده است: "من لایرحم لایرحم"حر عاملی، وسائل الشیعة، باب 19) از ابواب مواقیت، ج 4، ص 197، حدیث 16) . "کسی که نسبت به دیگران رحم ندارد به او رحم نمی شود."

از امام صادق (ع) روایت شده است: "تواصلوا و تباروا و تراحموا و کونوا اخوة بررة کما امرکم الله"حر عاملی، وسائل الشیعة، باب 124) از احکام العشرة، ج 12، ص 216، حدیث 3. "رابطه برقرار کنید و به همدیگر نیکی نمایید و به یکدیگر رحم کنید و برادران خوبی باشید؛ همان گونه که خدا دستور داده است." به خصوص کسانی که در جامعه ناتوان از ادامه زندگی آبرومندانه هستند و یا به نحوی در معرض آسیب قرار دارند، باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند و به آنها رحم شود. پیامبر(ص) فرمود: "بزرگانتان را احترام کنید و کوچک ها را مورد ترحم قرار دهید."همان، باب 18) از احکام شهر رمضان، ج 10، ص 313، حدیث 20. و نیز آن حضرت فرموده است: "ارحموا عزیزا ذل و غنیا افتقر و عالما ضاع فی زمان جهال"کلینی، کافی، ج 8، ص 131، حدیث 131) . "رحم کنید به عزیزی که ذلیل شده و ثروتمندی که گرفتار فقر شده و عالمی که در دوران جاهلان قرار گرفته است و از او استفاده نمی شود." امام باقر(ع) فرمود: "هر کس چهار خصلت داشته باشد خدا برای او خانه ای در بهشت بنا می‎کند: پناه دادن یتیم، رحم به ضعیف، مهر به والدین، و مدارا با برده."مجلسی، بحارالانوار، ج 71، ص 392، حدیث 8.

مدارا

مدارا به معنای رفتار از روی مهربانی و برخورد ملاطفت آمیز با دیگران است. از جمله اموری که در آداب معاشرت و روابط اجتماعی حائز اهمیت بسیار است، نحوه بر خورد با دیگران است. یعنی این که با دیگران چگونه سخن بگوییم، و چگونه رفتار کنیم که محیط زندگی آرام و به دور از کشمکش و جنجال باشد. اساس

ناوبری کتاب