صفحه ۳۹۳

بگو: چشم خود را [از نگاه ناروا] بپوشانند و اندامهای جنسی خود را [از عمل زشت ] محفوظ دارند و زینت های خود را آشکار نکنند مگر مقداری که نمایان است. و [شایسته است ] سینه های خود را با مقنعه بپوشانند... و [هنگام راه رفتن ] چنان پا بر زمین نکوبند که زینت پنهان پاهایشان معلوم شود."سوره نور (24)، آیه 31.

نشانه یک مسلمان عفت و پاکدامنی اوست. عفت چشم، عفت دامن، عفت در حفظ زینت و محل آن. در اجتماعی که پرده های عفت و پاکدامنی دریده شود، در حصار حجب و حیای افراد جامعه رخنه ایجاد می‎گردد. سیمای جامعه اسلامی در روابط اجتماعی به ویژه روابط زن و مرد، حاکی از وقار و حیا و متانت و بزرگواری و عفت و پرده پوشی و دوری جستن از هر نوع گفتار و رفتار تحریک آمیز است. نحوه سخن گفتن، لباس پوشیدن و راه رفتن باید به گونه ای باشد که نمایانگر عفت نفس و حیای باطن باشد.

قرآن کریم خطاب به همسران پیامبراکرم (ص) می‎فرماید: "هنگام صحبت با نامحرم، صدای خود را نازک [غنج ] نکنید تا مبادا بیماردلی تحت تأثیر صدای شما واقع شود و او را به طمع اندازد": (فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض ).سوره احزاب (33)، آیه 32. و از آنان می‎خواهد که مانند دوران جاهلیت آرایش نکنند: (و لا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی).سوره احزاب (33)، آیه 33. قرآن کریم آنجا که قصه دختر شعیب (ع) را بازگو می‎کند می‎فرماید: او وقتی که از جانب پدر آمد تا موسی (ع) را دعوت کند که به نزد پدرش بیاید، با کمال وقار و حیا آمد: (فجأته احداهما تمشی علی استحیاء).سوره قصص (28)، آیه 25.

زمینه های دیگری غیر از شهوت هست که انسان باید در آن عفت ورزیده و خود نگه دار باشد؛ از جمله آنها زمینه های مالی و روابط اقتصادی است. یعنی انسان حاجت و نیاز خود را پنهان کند و استعفاف نشان دهد و مشکلات و

ناوبری کتاب