صفحه ۳۹۲

برای افراد مجرد که ازدواج برایشان میسور نیست، بسیار امر پسندیده ای است. قرآن کریم می‎فرماید: "کسانی که وسیله زناشویی نمی یابند، باید عفت ورزند تا خداوند آنان را از فضل خویش بی نیاز گرداند."سوره نور (24)، آیه 33.

قهرمان عفت و پاکدامنی که در قرآن کریم از او یاد شده یوسف (ع) است. جوانی که سیرتی ملکوتی و صورتی ملکی داشت. نیک سرشتی که جمال ظاهر و باطن را در خود جمع کرده بود. کسی که اگر به ظاهر غلام درباری بود، ولی آزادتر از هر آزاده ای بود؛ زیرا از اسارت هوای نفس آزاد بود. گر چه به زندان افکنده شد، اما او زندان رفتن را بر آزاد بودن همراه با گناه و بی عفتی - که همسر عزیز مصر و زنان درباری خواهان آن بودند - ترجیح داد. جواب او در برابر پیشنهاد همسر عزیز مصر این بود: (معاذ الله انه ربی أحسن مثوای )سوره یوسف (12)، آیه 23. "پناه به خدا، او پروردگار من است که به من جایگاهی نیکو عطا کرده است." و پس از ماجرای زنان درباری و اصرار همسر عزیز مصر، به خدا عرض کرد: "پروردگارا! زندان نزد من محبوبتر است از آنچه این زنان مرا به سوی آن می‎خوانند؛ و اگر مرا کمک نکنی و مکر آنان را از من دور نسازی، گرفتار آنان می‎شوم و به آنان متمایل می‎شوم."سوره یوسف (12)، آیه 33.

از جمله موارد عفت، بازداشتن چشم از نگاه به حرام است. بر مؤمنان لازم است که عفت چشم داشته باشند. از نگاه شهوانی و با ریبه به نامحرم بپرهیزند. "نگاه شهوت آلود همانند تیری از تیرهای ابلیس است."صدوق، من لا یحضره الفقیه، باب ما جاء فی النظر الی النساء، ج 4، ص 11، حدیث 1) . و "چه نگاههایی که حسرت طولانی در پی دارد."کلینی، کافی، ج 5، ص 559، حدیث 12) . خداوند در قرآن به پیامبرش فرموده است: "ای رسول ما! به مؤمنان بگو تا چشم هایشان را [از نگاه ناروا] فروبندند و اندامهای جنسی خود را [از کار زشت ] محفوظ دارند که این برای آنان پاکیزه تر است."سوره نور (24)، آیه 30. "و به زنان با ایمان

ناوبری کتاب