صفحه ۳۹۰

گفته می‎شود، به علت این که در این دوره شایسته است که دارای حلم باشند.راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص 253. انسان حلیم در برابر کسی که خطا می‎کند، نفسش را کنترل می‎کند و سریع اقدام به عقوبت نمی نماید. حلیم از صفات خداوند است: (و ان الله لعلیم حلیم ).سوره حج (22)، آیه 59. این صفت در دو جای قرآن کریم برای حضرت ابراهیم (ع) نیز ذکر شده است. یکی در جایی که از آزر سخن به میان آمده، که ابراهیم (ع) می‎خواست برای او طلب بخشش و مغفرت نماید؛ و زمانی که دریافت آزر مشرک است، از او اعلام برائت کرد. در اینجاست که خدا از او به عنوان شخصی بردبار یاد می‎کند.سوره توبه (9)، آیه 114) . و دیگری مربوط به عذاب قوم لوط است؛ هنگامی که ملائکه عذاب به سوی قوم لوط عازم بودند و ابراهیم (ع) از عذاب آن قوم خبردار شد، از خداوند استدعای رفع عذاب را کرد؛ در اینجا هم خداوند ابراهیم (ع) را به صفت حلیم یاد می‎کند.سوره هود (11)، آیه 75.

امام علی (ع) می‎فرماید: "نخستین پاداشی که بردبار از بردباری خود به دست می‎آورد، پشتیبانی مردم از او در برابر نادان است."سیدرضی، نهج البلاغه، حکمت 206. و نیز می‎فرماید: "حلم و بردباری دهن بند انسان نادان است."سید رضی، نهج البلاغه، حکمت 211، ص 506. زیرا شخص بردبار با رفتار بزرگوارانه خود باعث می‎شود که نابخردان عاجزانه در برابرش سکوت کنند. امام صادق (ع) درباره نشانه های شیعیان علی (ع) فرمودند: "شیعیان علی (ع) به چند خصلت آراسته هستند: شکم هایی فرو رفته دارند، لبهای خشک دارند، اهل مهر و دانش و بردباری اند."کلینی، کافی، ج 2، ص 233، حدیث 10) . نیز آن حضرت فرموده است: "هر کس قصد رفتن به خانه خدا را دارد باید دارای سه خصلت باشد، وگرنه هیچ اعتنایی به او نمی شود؛ نخست این که دارای آن چنان حلمی باشد که به سبب آن مالک خشم خود باشد؛ دوم آن که

ناوبری کتاب