صفحه ۳۸۶

sheer

زین شود مرجوم شیطان رجیم ____ وز حسد او بطرقد گردد دو نیم
او بکوشد تا گناهی پرورد ____ زآن گنه ما را به چاهی آورد
چون ببیند کان گنه شد طاعتی ____ گردد او را نامبارک ساعتی مولوی، مثنوی، دفتر اول، ص 168، به تصحیح نیکلسون.
psheer

آری حسد بود که برای اولین بار در عالم خلقت سبب ریخته شدن خون انسانی بی گناه شد. قابیل به برادرش هابیل حسد ورزید و همان باعث کشتن او شد. خداوند متعال به پیامبرش فرمان می‎دهد که قصه این دو برادر برای مردم تلاوت شود تا مردم بدانند حسد چه آفت بلاخیزی است و چه فسادهایی که از آن برپا می‎شود و حتی ممکن است سبب قتل برادر بشود: (و اتل علیهم نباء ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما و لم یتقبل من الاخر قال لا قتلنک ... فطوعت له نفسه قتل أخیه فقتله فأصبح من الخاسرین )سوره مائده (5)، آیات 27 و 30. "بر آنان به راستی بخوان خبر پسران آدم [هابیل و قابیل ] را آن هنگام که [به درگاه حق ] قربانی عرضه داشتند؛ پس از یکی [هابیل ] پذیرفته شد و از دیگری [قابیل ] پذیرفته نشد. [قابیل ] گفت: تو را خواهم کشت... پس هوای نفسش او را به کشتن برادرش ترغیب کرد تا او را کشت و بدین سبب از زیانکاران گردید."

امام صادق (ع) فرمود: "همان طور که آتش هیزم را می‎سوزاند، حسد ایمان را می‎خورد."کلینی، کافی، ج 2، ص 306، حدیث 2. علی (ع) فرمود: "از سه خصلت دوری کن: حسد، حرص و دروغ؛ که اینها موجب وهن دین و هلاکت انسان است."نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، باب 55 جهاد النفس، ج 12، ص 23، حدیث 17) .

خشم

قوه غضب یا خشم از نعمتهای بزرگ خداوند است. این نیرو است که انسان را برای دفاع از عقیده، جان، مال و ناموس آماده می‎کند. انسان را به حرکت وامی دارد

ناوبری کتاب