صفحه ۳۸۵

امیرالمؤمنین (ع) در خطبه قاصعه فرموده است: "خداوند عمل طولانی شیطان و کوششهای سخت او را در اثر یک ساعت تکبر ساقط نمود، پس چه کسی بعد از ابلیس با داشتن گناهی مثل او ایمن از عذاب الهی می‎باشد؟ "ما کان الله سبحانه لیدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملکا." خدا داخل بهشت نخواهد برد بشری را با داشتن صفتی که فرشته ای را به سبب آن از بهشت بیرون راند."سید رضی، نهج البلاغة، خطبه 192) . تکبر باعث می‎شود انسان حقیقت را نادیده بگیرد و از عبادت خدا خودداری نماید،سوره نساء (4)، آیات 172) - 173) . آیات خدا را تکذیب کند،سوره اعراف (7)، آیات 36 و 40. با انبیا مخالفت کند،سوره اعراف (7)، آیات 75 و 76 و 88؛ سوره نوح (71)، آیه 7. و در برابر حق لجاجت و تعصب به خرج دهد.سوره احقاف (46)، آیه 10) .

حسد

حسد نوعی بیماری و شر است، که باید از آن به خدا پناه برد. (قل أعوذ برب الفلق ‏ من شر ما خلق ‏ ... و من شر حاسد اذا حسد)سوره فلق (113)، آیات 1) و 2 و 5. "بگو: پناه می‎برم به پروردگار سپیده دم از شر آنچه خلق فرمود...، و از شر حسود آن وقتی که حسد بورزد." برخی از مفسران گفته اند که خداوند همه شرور را در این سوره جمع کرده است و در پایان از حسد نام برده تا دانسته شود که پست ترین و ناپسندترین خصلت ها خصلت حسد است.طبرسی، مجمع البیان، ج 5، ص 569. حسد آتشی است که پیوندهای انسانی را می‎سوزاند و فتنه به پا می‎کند. علت دیگر آن که شیطان بر آدم سجده نکرد، حسادت او نسبت به مقام آدم بود و همین صفت ناپسند موجب گردید که امر خدا را نادیده بگیرد. او نتوانست ببیند که موجودی خاکی به مقامی برسد که علم به اسماء داشته باشد و مسجود فرشتگان واقع شود.

ناوبری کتاب