صفحه ۳۷۰

دوستی

انسان به گونه ای آفریده شده است که دوست دارد با دیگران ارتباط و دوستی داشته باشد. احساس نیاز به محبت یکی از عوامل مؤثر در زندگی جمعی است. این واقعیت موجب قرار گرفتن انسانها در کنار یکدیگر شده است. این احساس نیاز گاهی ممکن است به اندازه ای در زندگی انسان تأثیر بگذارد که مسیر آن را به کلی دگرگون نماید. متقابلا کینه و دشمنی در میان مردم امر زشتی است که به علت وسوسه های مادی و یا وجود خصلت های شیطانی، در میان انسانها بروز می‎کند و منجر به تجاوز و خونریزی می‎شود. اسلام مردم را توصیه به برقراری دوستی و اجتناب از حقد و کینه کرده است. پیامبر خدا(ص) فرموده است: "رأس العقل بعد الدین، التودد الی الناس و اصطناع الخیر الی کل بر و فاجر"مجلسی، بحارالانوار، ج 71، ص 392، حدیث 12) . "سرآمد خردمندی محبت به مردم و خوبی کردن نسبت به نیکان و بدان است."

تأثیر افراد بر یکدیگر از جهت تربیتی و اخلاقی، حقیقتی غیر قابل انکار است. از عوامل مهم تربیت، دوستان و همنشینان هستند. نقش دوستان در خلق و خو و رفتار انسان تا آنجا مهم است که در حدیث نبوی آمده است: "شخص بر دین دوستش می‎باشد؛ بنابراین هر کس از شما دقت کند که با چه کسی دوست می‎شود."فیض کاشانی، محجة البیضاء، ج 3، ص 309. انسان به قدری نیاز عاطفی به دوست و دوستی دارد که در روایات سفارش شده است برای خود دوستان و برادرانی را فراهم کنید.

از امام علی (ع) نقل شده است: "علیکم بالاخوان فانهم عدة فی الدنیا و الاخرة ؛ الاتسمع الی قول اهل النار فما لنا من شافعین و لاصدیق حمیم"همان، ج 3، ص 289. "بر شما باد به انتخاب دوستان؛ چرا که دوستان شما ذخیره ای برای شما در دنیا و آخرت هستند.

ناوبری کتاب