صفحه ۳۶۳

شده است. امیرالمؤمنین (ع) فرمود: "صلوا ارحامکم و لو بالتسلیم، یقول الله تبارک و تعالی: (و اتقوا الله الذی تسآءلون به و الارحام )سوره نساء (4)، آیه 1) ." کلینی، کافی، ج 2، ص 155، حدیث 22. "صله رحم به جا آورید ولو با سلام کردن. خداوند فرموده است: پروا کنید از خدایی که به نام او از همدیگر تقاضا می‎کنید و از [بریدن ] خویشاوندی ها." و از آن حضرت نقل شده است: "صلوا ارحامکم و ان قطعوکم"حر عاملی، وسائل الشیعة، باب 14) از ابواب جهاد النفس، ج 15، ص 223، حدیث 14) . "با خویشاوندان خود رابطه و پیوند داشته باشید، هرچند ایشان با شما قطع رابطه کرده باشند." از رسول خدا(ص) نقل شده است: "بهترین افراد در دنیا و آخرت از نظر اخلاق کسی است که ببخشد کسی را که به او ستم کرده است، عطا کند به کسی که او را محروم کرده، و با خویشاوندان و کسانی که با او قطع رابطه کرده اند رابطه برقرار کند."نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، باب 96 از احکام العشرة، ج 9، ص 10، حدیث 3.

امام علی (ع) می‎فرماید: "به خویشاوندان احترام کن برای این که آنها برای تو مانند بالی هستند که با آن پرواز می‎کنی و ریشه تو به آنان باز می‎گردد و همین ها دست توانای تو هستند که با کمک آنها می‎توانی با دشمن خود مقابله کنی."سید رضی، نهج البلاغه، نامه 31، ص 405. اهمیت پیوند خانوادگی به گونه ای است که در آخرت انسان تأثیر دارد و موجب آسانی حساب اعمال در قیامت است،طوسی، محمدبن حسن، تهذیب الاحکام، ج 9، ص 177، حدیث 14) . و در دنیای انسان تأثیر دارد و عمر را زیاد می‎کند؛کلینی، کافی، ج 2، ص 150) تا 157. و بر عکس قطع پیوند خانوادگی باعث کاسته شدن از عمر انسان می‎شود.همان، باب قطیعة الرحم، ص 346.

اخلاق اجتماعی

اخلاق اجتماعی را می‎توان حسن معاشرت با دیگران دانست. بخش اعظم زندگی انسان را ارتباطات انسانی تشکیل می‎دهد. نحوه ارتباط با دیگران از دو

ناوبری کتاب