صفحه ۳۵۶

زن و شوهر

زن و شوهر بنیاد خانواده را تشکیل می‎دهند. همان گونه که یک خانواده با زن و شوهر تأسیس می‎شود، خلق و خوی اعضا، رفتارشان، و آگاهی و اعتقاداتشان نیز بسته به آن دو است. آن دو همان گونه که در رفتار و فکر و عقیده یکدیگر تأثیر دارند، عقیده و رفتار و اندیشه و فرهنگ فرزندان را هم می‎سازند؛ بنابراین باید در رفتار و گفتار و برخوردهایشان دقت کافی به عمل آورند. هر چه زن و شوهر بتوانند به درستی و سلامت نفس زندگی کنند، برای آینده خود و فرزندانشان مفید است. سلیقه های زن و مرد در موضوعات مختلف با هم متفاوت است. زن و مردی که با هم ازدواج می‎کنند هر یک ممکن است حامل فکر، فرهنگ و آداب و رسوم خاصی باشند. زمینه های اختلاف میان زن و شوهر کم نیست؛ ولی بر اثر پیوند زناشویی میان زن و مرد محبتی به وجود می‎آید، و باعث چشم پوشی آنان از بسیاری اختلافات می‎شود. تا جایی که قرآن کریم ایجاد مودت و رحمت میان زن ومرد را که هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته اند و بر اثر پیوند زناشویی با یکدیگر ایجاد شده، از آیات خدا شمرده است: (و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة ورحمة ان فی ذلک لا یات لقوم یتفکرون )سوره روم (30)، آیه 21. "از نشانه های قدرت و لطف پروردگار به شما این است که از جنس خودتان برای شما جفتی بیافرید که در پناه وی آرامش یابید و میان شما دوستی و مهربانی برقرار کرد، و در این امر برای مردم اهل فکر آیات حق آشکار است."

با این همه، احتمال بروز اختلاف میان زن و شوهر وجود دارد، به خصوص در اوایل تشکیل خانواده که هنوز کاملا به اخلاق و روحیات یکدیگر آشنا نشده و به

ناوبری کتاب