صفحه ۳۲۲

می‎توان استفاده کرد که تقوا عامل پایداری جوامع و سعادت دنیوی و اخروی آنان است، و پیمودن مسیری بر خلاف تقوا جز هلاکت و خسران ابدی فرجامی ندارد.

"تقوا" در اصل "وقوی" به معنای نگهداری است. تقوا را حفظ کردن چیزی از چیزهای آزار دهنده و زیان رسان معنا کرده اند.راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص 881. تقوا بدین معناست که انسان هنگام تمایلات نفسانی و یا غضب بتواند خود را کنترل و تعدیل نماید. کمتر سوره ای در قرآن وجود دارد که موضوع تقوا در آن نیامده باشد. از دیدگاه قرآن نیکی تنها در تقواپیشگی حاصل می‎شود.سوره بقره (2)، آیه 189) . بهره مندی از معرفت و تمییز حق و باطل توسط تقوا حاصل می‎شود.سوره انفال (8)، آیه 29. در امان ماندن از وسوسه های شیاطین به وسیله تقوا به دست می‎آید.سوره اعراف (7)، آیه 201. تقوا انسان را از نصرت الهی بهره مند می‎کند.سوره آل عمران (3)، آیات 120) و 125) . همراهی و یاری پروردگار نصیب تقواپیشگان می‎شود.سوره بقره (2)، آیه 194) ؛ سوره نحل (16)، آیه 128) . آرامش قلب با تقوا به دست می‎آید.سوره اعراف (7)، آیه 35. تقوا راه نجات است.سوره نمل (27)، آیه 53؛ سوره زمر (39)، آیه 61؛ سوره فصلت (41)، آیه 18) . تقوا علاوه بر آثار اخروی، در زندگی دنیوی و گسترش رزق و روزی و رهایی از مشکلات نیز تأثیر دارد.سوره اعراف (7)، آیه 96؛ سوره طلاق (65)، آیات 2 و 4؛ سوره لیل (92)، آیات 5 - 7. در یک کلمه رستگاری از آن متقین است،سوره نور (24)، آیه 52. و آنان محبوب خداوند هستند.سوره آل عمران (3)، آیه 76. خداوند به کرات به پرهیزگاری و رعایت تقوای الهی دعوت کرده است. تقوا سپر انسان در برابر همه مشکلات و دفاع از حریم های الهی است. تقوا عامل کرامت و بزرگواری نزد خداوند است. هیچ عاملی - اعم از مال، حسب، نسب، مقام و موقعیت - به جز تقوا نمی تواند فرد را از دیگران ممتاز نماید. تقوا سرچشمه همه فضیلتهاست. (ان أکرمکم عندالله أتقاکم ).سوره حجرات (49)، آیه 13) .

ناوبری کتاب